Nederland is een zeer arbeidsproductief land, maar presteert matig in arbeidsinschakeling van minder productieve mensen. Het is in ons land gelukt de instroom in regelingen arbeidsongeschiktheid met zeg twee derde terug te dringen. Er is nauwelijks verbetering gekomen wat betreft werkgelegenheid passend voor mensen zoals gedeeltelijk arbeidsongeschikten. De arbosector die ‘werk als medicijn’ ziet, heeft het zich ook aan te trekken dat er maar moeizaam werk beschikbaar is voor mensen met beperkingen in gezondheid of anderszins. Op deze pagina vindt u successen, voorbeelden, valkuilen. Laat u inspireren! Niet lullen maar poetsen!

 

Op naar de 125.000 ! banen  

“U heeft iets gehoord over de Banenafspraak en de Participatiewet, maar weet niet wat dit voor uw bedrijf betekent. Of u heeft al besloten dat u in uw bedrijf een kans wilt geven aan mensen met een arbeidsbeperking, maar zoekt een manier om daarmee te beginnen. Dit portal wijst u de weg naar alle relevante informatie, én naar de vele organisaties die u kunnen adviseren en begeleiden.” De site bevat o.a. pagina’s met vele aansprekende voorbeelden uit verschillende branches en regio’s door heel Nederland. Werkgevers krijgen via die pagina’s de gelegenheid te spreken met collega’s. Ze kunnen contact opnemen met een ervaren collega-ondernemer of één van de netwerken van ‘inclusieve ondernemers’. Op naar de 125.000! – Voor mensen met een arbeidsbeperking. (opnaarde125000.nl)

 

“De arbeidsmarkt heeft een afstand tot werknemers” Martin Kniest begeleidde in zijn “MATZ-autowasstraten” jongens ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’. Na een succesvolle tv-serie hierover begon hij MATZ Social: een nieuw bedrijf dat andere werkgevers helpt met zulke arbeidsinschakeling. MATZ staat voor Maatschappelijk verantwoord, Afstanden overbruggen, Toekomstperspectief Creëren, Zelfredzaamheid stimuleren.

De TV-uitzending op NPO-Gemist    MATZ Social 

Geplaatst 27 december 2020

 

Een eerlijke analyse van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het is verdomde moeilijk, arbeidsinschakeling van mensen met een beperking. Het SCP onderstreept dat met dit gedegen onderzoek: “Meedoen gaat niet vanzelf”.  Veel van de uitkomsten zijn zeker niet nieuw. Toch brengt het bureau zinvolle suggesties. Geplaatst 24 oktober 2020

 

Download de brochure van 9 juli 2020, externe link, https://www.awvn.nl/app/uploads/2020/07/brochure-Mensen-met-een-beperking-aan-de-slag-helpen-WEBVERSIE-juni-2020.pdf?utm_source=Laposta&utm_campaign=Kennisbrief+WGI+%23109&utm_medium=email 

 

Werk voor mensen met psychische kwetsbaarheid  De website Sterk door werk biedt kennis en praktijkvoorbeelden voor iedereen die mensen met een psychische aandoening ondersteunt bij het zoeken naar of behouden van werk. Niet in het minst ook voor werknemers en werkgevers. Sterk door Werk laat zien dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid goed mogelijk is en herstelbevorderend werkt. Met verhalen van werkgevers die mensen met psychische kwetsbaarheden aannemen, van professionals die zich voor (re)integratie en behoud van werk voor zulke mensen inzetten, en van de mensen zelf die vertellen wat het hebben van werk voor hen betekent. Daarnaast biedt de portal kennis, onderzoeken, praktische informatie, tips en tools van alle aangesloten convenantpartners. Geplaatst 21 maart 2020. Bezoek de portal via www.sterkdoorwerk.nl

 

De Academie voor Zelfstandigheid  U wist misschien niet dat die bestaat. Wis en waarachtig wel: 18 lokale academies, verspreid over het land. Mensen met een beperking kunnen hier praktische trainingen volgen, ook om een vak te leren. Bijvoorbeeld voor werken in de winkel, kinderverzorging, horeca-assistent, tuinonderhoud en professioneel schoonmaken en werken in de winkel. Maar ook vaardigheden als vergaderen, samenwerken en omgaan met collega’s en klanten. Het ministerie van VWS heeft de Academie in februari 2020 een opdracht gegeven: leerlijnen ontwikkelen waarmee mensen met een beperking certificaten kunnen halen. Daarmee kunnen ze aan de slag op een passende werkplek. Soms onbetaald, maar soms ook gewoon betaald. De academie werkt nu aan drie leerlijnen: voor assistent facilitair medewerker, assistent groenvoorziening en assistent logistiek. Die kunnen leiden tot een erkend branchecertificaat of praktijkbewijs. Eerder deed de gehandicaptenzorg met succes ervaring op met de brancheopleiding woonhulp. Lees meer, externe link http://www.zelfstandigzijn.nl/index.php

 

“Werkenden met een jobcoach”  Een jobcoach ondersteunt mensen met een structurele arbeidsbeperking, voor steeds zelfstandiger uitvoeren van regulier werk. Ook coacht hij de werkgever, zodat die op termijn zelf kan begeleiden. UWV heeft de wettelijke taak om jobcoaching te verstrekken aan mensen met een structureel functionele beperking.  Tussen 2013 en 2018 zijn ongeveer 25.000 mensen gestart met een baan met begeleiding van een jobcoach van een erkende jobcoachorganisatie: 95% met een Wajong-uitkering en 5% met een WGA-uitkering. UWV onderzoekt hoe het deze groep vergaat op de arbeidsmarkt, hoe vaak ze hun baan verliezen en/of van baan wisselen. Het UWV Kennisverslag “Werkenden met een jobcoach” van december 2019 bevat gegevens. Zo blijkt ruim 60% van de Wajongers die starten met jobcoaching na drie jaar nog steeds (of weer) te werken, de helft dan nog steeds met een jobcoach. Dit kennisverslag is uitdrukkelijk geen evaluatie van het instrument jobcoaching, wel informatief.  Externe link https://www.uwv.nl/overuwv/Images/ukv-2019-9-werkenden-met-een-jobcoach.pdf

 

Succesvol in binnenhalen van mensen met een beperking   Sven Romkes werd net niet minister van Gehandicaptenzaken. Het SER-magazine interviewt hem over zijn werk sinds 2012 als diversiteitsmanager bij ABN AMRO. “Ze hebben een supergemotiveerde halve zool binnengehaald die tot het gaatje gaat.” In aantrekken van mensen met een beperking zit de bank op schema. Het betreft ook managers in de hoogste kringen met een fysieke of geestelijke beperking. Zelf heeft Sven beide. “Ik ken de beperkingen – en misschien wel net zo belangrijk – ook de smoesjes. Zie blz. 20 in externe link: https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/sermagazine/2019-november.pdf

 

 

Meer mensen aan het werk door inclusieve technologie?  Ontwikkelingen in technologie beïnvloeden werk. De opkomende robotisering, het groeiend aandeel van ict doen dat nog meer. Vooral routinematige taken, fysieke én cognitieve, lenen zich ervoor om te worden overgenomen. Daardoor neemt het routinematige werk voor mensen af, terwijl meer complexe en interactieve taken aan terrein winnen. Niet voor iedereen is dit een prettige ontwikkeling. Gebruik was ook wel om juist routinematige taken te benutten voor mensen met een beperking. Maar technologie biedt juist ook mogelijkheden voor mensen die verder afstaan van de arbeidsmarkt. Aldus TNO dat hierover een whitepaper uitbracht. Externe link.

 

 

Mensen met psychische kwetsbaarheid aan het werk helpen Werk als medicijn: goed voor de mens, goed voor de maatschappij, goed voor de economie. Het zijn niet alleen meer vooraanstaande bedrijfsartsen die ‘werk als medicijn’ promoten. Wat gebeurt er in de de samenwerking tussen GGZ en gemeenten voor werk voor psychisch kwetsbare mensen? Peter van Eekert en Peter Boorsma maakten een overzicht met 31 inspirerende voorbeelden. Door de Impuls-regeling van het ministerie van SZW konden arbeidsmarktregio’s 90.000 euro krijgen voor intensiveren van die samenwerking. Inmiddels zijn veel Impuls-projecten in de eindfase of reeds afgesloten. Ook arboprofessionals kunnen zich laten inspireren. Het overzicht: externe link.

 

Help mensen goed over de drempel voor duurzame plaatsing   TNO onderzocht de succesfactoren voor blijvende arbeidsparticipatie bij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit met name voor gemeentelijke programma’s voor werkbevordering. De onderzoekers onderkenden vier routes. Daarvan blijken er drie gemeengoed: baanherontwerp, vitalisering en ontwikkeling. De vierde heeft mogelijk ook betekenis voor de arbosector: mobiliteit. Voor ‘gewone’ werknemers een vanzelfsprekendheid voor werkbehoud: doorstroming binnen of buiten het bedrijf. Voor mensen met een vlekje kan het moeilijk zijn. Hoe schrijf je een motivatiebrief, hoe presenteer je jezelf? Het heet aan te raden dat een jobcoach de werknemers helpt bij het solliciteren. Iets om over te denken bij het ‘tweede spoor’? Externe link https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/help-mensen-goed-over-de-drempel-voor-duurzame-plaatsing  Illustratie: Programmaraad/TNO

 

 

 

 

Technologie tegen beperkingen  Een app die het besprokene in een vergadering binnen een seconde leesbaar maakt op de smartphone van een dove of gehoorgestoorde college. Een beeldboek dat een een verstandelijk gehandicapte medewerker ondersteunt in aangaan van communicatie. Een slimme bril die helpt bij voorraadbeheer door een beperkt vaardige magazijnmedewerker. UWV subsidieert in 2019 ontwikkeling van zeven nieuwe vormen van technologie voor beperkten.

https://uwvmagazine.uwv.nl/edities/inclusief?wt_mc=owned.email.uwvmagazine.stakeholders.2019mei.arbeidsmarkt..#artikelen-hightech

 

 

 

Voor professionals: literatuurstudie  Aandacht, maatwerk, intensieve steun op de werkplek, het creëren van draagvlak binnen de organisatie (inclusief werkklimaat) en steun vanuit het sociale netwerk (waaronder een effectieve samenwerking tussen gemeenten, werkgevers en zorginstanties) zijn algemene, dominante concepten. De literatuur wijst uit dat personen met psychische problematiek of een verstandelijke beperking die dergelijke op maat gesneden arbeidsondersteuning krijgen, sneller passend werk vinden en behouden op de reguliere arbeidsmarkt. Of het nu gaat om de arbeidsactivering van personen met psychische problematiek of met een verstandelijke beperking: het valt op dat ‘wat werkt’ voor beide doelgroepen voor een groot deel overlapt.

https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-arbeidsactivering-personen-psychische-problematiek-verstandelijke-beperking

 

Welke begeleiding is nodig voor arbeidsparticipatie? UWV ontwikkelde  een digitale handreiking professionals. Die helpt hen vaststellen op welke aspecten een klant met een beperking werkaanpassing en begeleiding nodig heeft om aan het werk te komen en blijven. Bedrijfsartsen en anderen in de arbodienstverlening kunnen hier mogelijk ook hun voordeel mee doen. Externe link

Geplaatst 4 oktober 2018

Robotica kan helpen  Mensen met een fysieke, cognitieve of andere beperking hebben baat bij ondersteuning door mensgerichte technologie. Dat meldt TNO uit een praktijkproef met zogeheten inclusieve technologie, bij Amfors, het sociaal werkbedrijf in de regio Amersfoort. Externe link

Geplaatst 27 september 2018

 

Het lijkt te lukken, 100.000 extra banen erbij in 2026 voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit ‘goede’ nieuws roept toch vragen en kanttekeningen op. “Inclusief de 25.000 extra overheidsbanen die beoogd worden, ligt de toename iets onder de daling in de arbeidsdeelname die plaatsvond in de crisisjaren.” Zo schrijft bijzonder hoogleraar Koning in een blog: externe link 

 

 UWV Werkgevers Servicepunt: Tankstations Total, laten zien wat inclusief ondernemen is, externe link

 

Geplaatst 15 juni 2018

 

 

Algemene informatie, veel omvattend, voor werknemers, ZZP’ers, werkgevers, zorgverleners en andere geïnteresseerden

Deze site van het Centrum Werk Gezondheid biedt brede informatie,  ook over wettelijke rechten en plichten. Het tabblad voor zorgverleners bevat onder meer:

  • Fit for Work checklisten werkgerichte aanpak in keten van werknemer, werkgever en zorgverlener
  • Fit for Work screeningstool werk zorgprofessionals voor een eerste indruk van het werk van de patiënt
  • Fit for Work interventiewijzer werk overzicht met mogelijkheden om patiënt door te verwijzen bij werkgerelateerde vragen
  • Lastmeter voor een eerste indruk van problemen met werk/studie van de patiënt
  • Online Kennisbibliotheek Chronisch ziek werkt –  biedt inzicht in effectieve, bewezen interventies met uitgebreide toelichting.

U vindt hier ook de link naar bedrijfsartsen consulent oncologie.

Geplaatst 29 april 2018. Externe link www.werkenchronischziek.nl

Werken met kanker, informatie voor werknemers en werkgevers

Er is online diverse informatie te vinden over werken met kanker en de begeleiding en re-integratie van ex-kankerpatiënten:

▪Een beknopt overzicht is de Roadmap Werkkracht bij Kanker, te vinden via www.arboportaal.nl/documenten.

▪ www.kanker.nl, is een gezamenlijk initiatief van Integraal Kankercentrum Nederland (medische samenwerking), de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en het fonds KWF

Geplaatst 29 april 2018.

 

Inspiratie en informatie voor werkgevers in AWVN-voorbeeldenbank

Het is niet vanzelfsprekend om ook werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede plek te geven binnen de organisatie. De Algemene Werkgeversvereniging Nederland lanceerde een Nationale Voorbeeldenbank ‘inclusief werkgeven’. Die helpt om arbeidskrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden of om de invulling van hun huidige functie te verbeteren. De database bevat artikelen, uitgewerkte praktijkverhalen, filmpjes en webpagina’s. Er zijn verschillende filtermogelijkheden om een selectie te maken in de voorbeelden, bijvoorbeeld per arbeidsmarktregio of sector.

Overigens, onder het tabblad doelgroepen staat ‘re-integratie eerste spoor’: daarvoor meldden zich vier dienstverleners, niet arbodienstverleners. Laat de arbosector dat op zich zitten?

Geplaatst 29 april 2018. Externe link  https://awvninclusief.nl/nl/voorbeelden

 

 

Zo bijzonder is dat niet: iemand aannemen die ziek is. Hoe zou jij, werkgever, zelf behandeld willen worden?

Al ruim een vijfde van de beroepsbevolking heeft een chronische ziekte, zoals astma, nieraandoeningen, reuma, diabetes of psoriasis. Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte. Ongeveer 10 procent van alle mensen die werken ontwikkelt ooit een burn-out. Forum van VNO-NCW met MKB-Nederland publiceert zeven praktische tips hoe je als werkgever omgaat met werknemers die een tijd uit de running zijn. Hoofdpunt: praat er samen over en hou altijd gewoon contact.

Geplaatst 29 april 2018. Externe link https://www.vno-ncw.nl/forum/help-mijn-medewerker-heeft-een-chronische-ziekte-wat-nu

 

Werkenden met een chronische aandoening: richtlijn en training voor bedrijfs- en verzekeringsartsen

Marloes Vooijs onderzocht voor haar promotie: wat zijn de ziekte overstijgende factoren en interventies die invloed hebben op deelname van mensen met een chronische aandoening aan werk? De volgens stap was een richtlijn, voor optimaliseren van de beoordeling en begeleiding, door bedrijfs- en verzekeringsartsen, van werkenden met een chronische aandoening. Output van het proefschrift: een training om kennis en vaardigheden aan te reiken aan bedrijfs- en verzekeringsartsen, voor vergemakkelijken van toepassen van de kennis uit de richtlijn. De training is  beproefd en positief gewaardeerd door beroepsbeoefenaren. Betrokken bedrijfs- en verzekeringsartsen gaven aan dat de training goed te implementeren is op grotere schaal.

Geplaatst 29 april 2018. Externe link https://www.beroepsziekten.nl/verschenen/ondersteuning-van-arbeidsparticipatie-bij-chronische-aandoening