Impressie ALGEMENE LEDENVERGADERING KoM / Discussie Stecr werkwijzer arbeidsconflicten

Erik Schnock nieuw bestuurslid

Algemene LedenVergadering KoM in hybride vorm

Woensdagmiddag 15 juni: het was terugkijken en vooruitzien. Rolf de Vries nam afscheid als voorzitter van Kwaliteit op Maat. Bij zijn terugblik over zeven jaar KoM wees hij op de kop van de eerste KoM-nieuwsbrief: “Vertrouwen in onafhankelijke beroepsuitoefening kunnen we zelf verdienen”. Penningmeester Rick van Buuren vertelde over het proces van een volgende fase voor KoM: er wordt gekoerst naar meer facilitering door het bestuur, voor meer betrokkenheid en activiteiten van leden. De termen “Thema-kamers” of “Kleine Slimme Groepjes” voor het uitdiepen van kwesties zullen we regelmatig gaan horen.

De 22 deelnemers (14 fysiek, 8 online) kozen met algemene stemmen Erik Schnock als nieuw bestuurslid. Mede in verband met de huidige ontwikkelfase kiest het bestuur nog geen nieuwe voorzitter; Dianne van der Putte en Rick van Buuren zullen ad interim duovoorzitters zijn. De foto hieronder toont het bestuur en de taakverdeling.

Het KoM-bestuur per 15 juni 2022:

STECR-werkwijzer introduceert ‘arbeidsconflictverlof’

KoM-lid Pascal Willems verzorgde het tweede deel van de bijeenkomst: een presentatie over de vernieuwde STECR-werkwijzer Arbeidsconflicten. Inmiddels is er een NVAB-richtlijn ‘Conflicten in de werksituatie’. Deze zevende editie door een STECR-kenniskring focust dan ook op het conflict en niet op een ziekmelding met een conflict als achtergrond. Enkele hoogtepunten:

  • Ongewijzigd is de definitie van een arbeidsconflict: dat is er “.. als tenminste één van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert.” Pascal benadrukt dat deze definitie uitnodigt tot preventie, het voorkómen van abrupt ontslag nemen of andere onwenselijke wendingen.
  • Ongewijzigd is de juridisch dominante opvatting dat géén loondoorbetaling verplicht is in de situatie dat een werknemer zich beroept op een conflict als reden om niet te werken terwijl hij niet door ziekte ongeschikt is voor werk is. Dit wordt soms geduid als “situatieve arbeidsongeschiktheid”. Volgens sommigen zou loondoorbetaling voortvloeien uit een subtiele wijziging in het Burgerlijk Wetboek. Pascal maakte het tegendeel duidelijk, mede op basis van een zeer recent Arrest van de Hoge Raad (3 juni 2022, zie ook sheet onder).
  • Nieuw is de gedachte van een ‘arbeidsconflictenprotocol’. Dat past bij maatregelen die vele werkgevers al hebben, zoals klachtenregeling en -commissie, onderzoeken tevredenheid van medewerkers, etc. Essentieel punt in zo’n protocol is een ‘arbeidsconflictverlof’. Op constatering of melding van een conflict kan de werkgever betrokkene(n) kort betaald verlof geven, met de conditie dat bij terugkomst betrokkenen aan tafel gaan met een derde persoon: een gesprek voor (beginnen met) oplossen van het probleem.

Pascal zal dit nog nader uitwerken met anderen – u hoort meer over een kenniscentrum arbeidsconflicten.

De opname van Pascals presentatie op 15 juni start bij minuut 7:00

Pascal en een collega hebben een podcast gemaakt over de werkwijzer

 

Document Kwaliteit op Maat: Volgende ontwikkelingsfase, Schriftelijke bijdrage aan presentatie ‘visie op ontwikkeling’ van het bestuur t.b.v. de ALV van 15 juni.

De LinkedIn-pagina van Erik Schnock

Het officiële verslag van de ALV, vast te stellen in een volgende ALV: PM***

 

 

De werkwijzer is te bestellen

////////////////////////////////////////////////////

De voorafgaande informatie:

ALGEMENE LEDENVERGADERING KoM / Discussie Stecr werkwijzer arbeidsconflicten

Locatie:

Vineyard food & drinks

Atoomweg 63

3542 AA Utrecht

17 uur: borrel voor de live deelnemers

(tijdstippen zijn een uur later dan eerder aangekondigd, voor bevordering van opkomst)

Aanmelden: administratie@kwaliteitopmaat.com , geef aan of u online of live wilt deelnemen

De Stecr werkwijzer arbeidsconflicten

Een op de vijf werknemers heeft wel eens te maken gehad met een arbeidsconflict. Jaarlijks ligt aan zeker 70.000 ziekmeldingen per jaar een conflict ten grondslag. Dat zijn cijfers uit de Stecr-werkwijzer Arbeidsconflicten. De zevende versie is gepubliceerd 12 april, deze behartigt zowel het beheersen als het voorkomen van arbeidsconflicten, alsmede het nut van een arbeidsconflictenprotocol. Pascal Willems heeft eraan meegeschreven en geeft aansluitend op de Algemene LedenVergadering een presentatie.

De werkwijzer is te bestellen