“De jungle van apps” Zo typeert staatssecretaris Blokhuis van VWS de grote hoeveelheid aan gezondheidsapps in Nederland. Deze pretenderen personen en professionals te helpen met problemen van gezondheid en functioneren. Er is echter weinig bekend over de effectiviteit en de betrouwbaarheid van deze apps. De bewindspersoon informeert over gedaan onderzoek naar een mogelijk toetsingskader. Een pilot start begin 2022 met 10 à 15 apps, doel is om “.. voor de burger en zorgverlener een eenduidige beoordeling van digitale zorg toepassingen te creëren.”

Tussen de regels door maakt zijn brief duidelijk dat de ontwikkeling van eHealth bepaald niet de beloften waar maakt die enkele jaren geleden gesuggereerd werden. Dat maakt zijn initiatief overigens alleen maar belangrijker. Het zal dus lang duren voor er een toetsingskader en –praktijk is. Tot dan kan de geïnteresseerde professional grasduinen op twee behoorlijk betrouwbare sites over en met apps:

De GGD app-wijzer

De GGZ-appwijzer van MIND/NLGGZ 

De brief van staatssecretaris Blokhuis