“Arbo2030 – De mens centraal”

Levendig KoMgres, arbodienstverlening is niet zo maar klaar voor de toekomst

Een goed initiatief voor een leerstoel ‘samenhang reguliere en bedrijfsgezondheidszorg’? Marius Touwen wil wel nadenken over een sponsorship. Een ‘basismodel goed werk’ dat modellen van vele  wetenschappers in zich verenigt? Hylco Nijp presenteerde het.

Dat zijn enkele uitkomsten van het online KoMgres 20 april. Kwaliteit op Maat organiseerde dat vanwege het (5+1 jaar =) eerste lustrum.

Deskundige sprekers presenteerden en werden vervolgens aan de tand gevoeld door KoM-penningmeester Rick van Buuren die een puike razende reporter bleek.

KoM-voorzitter Rolf de Vries bracht de sprekers in onderling gesprek. De afwisseling van sprekers, interviews en ronde tafelgesprekken werd gewaardeerd door de rond 75 deelnemers, ze gaven een gemiddeld rapportcijfer van 7,35.

De wereld van werk wordt digitaler en intensiever

Het KoMgresthema werd belicht vanuit verschillende invalshoeken.

SLIM WERK Organisatiepsycholoog Hylco Nijp, Assistant Professor op de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, relativeerde de klassieke onvoorwaardelijke toewijding aan werk. Slim werk is vooral werk dat voor de werkende maximaal zinvol is! Hylco bleek gefascineerd door de combinatie van de wetenschap en de praktijk: leren van elkaar. Hij schroomde niet om uiteenlopende bevindingen van wetenschappers samen te brengen in vijf praktische elementen van een ‘basismodel goed werk’.

NETWERKEN Kunstverzamelaar en schrijver, zo presenteerde Marius Touwen zich. Hij is ondernemer en voormalig hoofddirecteur van het netwerk Zorg van de Zaak. Arbodienstverleners en bedrijfsartsen in het bijzonder, ze gaan volgens hem “liever voor het geld dan [voor] het totale arboproduct”. Zijn pleidooi: netwerken van deskundigen/ bedrijven met hoogkwalitatieve kennis, véél breder dan de huidige arbodienstverlening. Als begeleider/ investeerder bij startups op het terrein van gezondheid-in-den-brede is hij aan te spreken voor een goed idee voor een nieuwe leerstoel.

RECHT? COMMUNICATIE Advocate Suzanne Meijers informeerde hoe ook “het recht” worstelt met zzp-schap en ander flexibel werk. Zzp’ers willen ruimte, de samenleving heeft onmiskenbaar behoefte aan flexibel werk, maar jongeren ontbreekt het steeds meer aan werkzekerheid. Vakgenoot Pascal Willems beklemtoonde eveneens hoe wetgeving achterloopt op ontwikkelingen. Werk wordt meer onafhankelijk van tijd en plaats, het kan elders in de EU gedaan worden maar ziekteverzuimbegeleiding wordt dan juridisch en praktisch lastig. Wordt de bedrijfsarts anno 2030 een sleutelaar aan robots en algoritmes? Beide juristen benadrukken het belang van goede communicatie werknemer – werkgever – ondersteuner.

DATA DUIDEN Diederik Benders, ondernemer met een digiplatform voor bedrijfsgezondheid en sociale zekerheid, werkt eraan data in te zetten voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ontwikkelingen gaan snel, verwachtingen zijn hoog gespannen. Ja, Arbodienstverleners moeten investeren in data, maar de klant moet daarin meegenomen worden, toets voor succes is dat zij meerwaarde zien. Corina Blokland, adviseur inzetbaarheid en werkplezier, ziet betekenis geven aan data als dé uitdaging. Wat ziet de werkgever bijvoorbeeld als preventie? Dat mag niet blijven steken in aanbieden van yoga op de werkplek.

TEAMVORMING De twee zittingen van de ronde tafel met Hylco, Marius, Suzanne en Corina en Rolf als gespreksleider: allen vinden dat ‘werk gelukkig maakt’. Hoe is dat beginsel waar te maken? Onder meer zijn nodig: kleinere teams dan nu gebruikelijk, minder sturing vanuit managementlagen, leidinggevenden met materie-inhoudelijke inbreng, netwerken met velerlei kennis en kunde. Dat geldt voor zowel werkzaamheden dóór werkgever en werknemer als ondersteuning vóór hen. De toekomst van arbodienstverlening? Zekerheden bestaan niet. Een veelzijdig team en dynamiek daardoor, dat werkt in een veranderende omgeving.

 

Download de presentaties: 20210420 KoMgres Presentaties Sprekers

Een impressie in een minuut, video

Download het text-document met de chat met deelnemers: chat KoMgres 20-4-21