Voor de vangnetregeling arbodienstverlening zou een werkgever niet meer dan één arbodienst mogen contracteren. Die interpretatie van artikel 14a van de Arbowet komt van een certificerende instelling. We schreven erover in de KoM-nieuwsbrief van 17 augustus. We zagen dat als vreemd, gezien bijvoorbeeld dat grote landelijke bedrijven soms de lokale managers de arbodienstverlener laten kiezen. Igor Janssen reageerde, zijn brief met “ .. een aanzet om het standpunt van de certificeerder nader te overdenken” vindt u hieronder als PDF. Vakmatig-juridisch blijkt dit een interessante kwestie. Een tekst op het Arboportaal suggereert een gelijk van die certificeerder, letterlijke tekst van wetsartikel valt ook zo te begrijpen. Igor besluit met een punt dat we zeker onderschrijven: de coördinatielast. Bedrijfsartsen en arbodiensten moeten zorgvuldig afwegen of zij zich in een situatie willen begeven waarin zij niet de enige partij zijn voor uitvoeren van de taken in een basiscontract. Dit ondanks dat, zoals geschreven 17 augustus, het hebben van meerdere arbodienstverleners niet op de ‘boetelijst’ van de Inspectie SZW staat.

200831 IgorJ Ingezonden brief KoM Nieuwsbrief dd 310820 – 4163-5762-3335 2