KoM-nieuwsbrief 7 juni 2021 | Polderpartners: loondoorbetaling twee jaar

Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌…

Coronatijd – Inspectie maakt 3 boeterapporten op

Meermalen was er onduidelijkheid over het optreden van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de coronacrisis. De commissie SZW van de…

Telefonische inspecties op blootstelling en besmetting?

Verwarring rond verantwoordelijkheid voor handhaving  De Inspectie SZW startte een project bij producenten en groothandels in chemische producten.…

De Inspectie in 2020, met de arboprofessionals ?

Hoe staat het met aansluiting op werk van de arboprofessionals ? Staatssecretaris Van Ark benadrukte stellig over de Inspectie SZW: “De personele…