Kernachtige updates over belangrijke coronafeiten voor de arbosector 

 

================================ Update 18 oktober 2022

Het Centrum Werk Gezondheid heeft voor  diverse doelgroepen toolboxen Werk en Long COVID, met animaties, video’s en online lessen.

De tools voor arboprofessionals

================================ Update 12 september 2022

Verschenen: Handreikingen Long covid

Een zestal organisaties, waaronder C-support, bundelde informatie in “Handreikingen langdurige coronaklachten en werk”. Deze zijn gebaseerd op ervaringen van mensen met langdurige coronaklachten, op kennis en ervaringen van hun deskundige begeleiders en op onderzoek. De handreikingen zijn bedoeld voor werknemers en zzp’ers met langdurige coronaklachten, voor werkgevers en voor zorgverleners die aandacht willen besteden aan de werksituatie van hun patiënt/cliënt.  De handreikingen

================================ Update 29 juli 2022

Verschenen, 29 juli: de kennisnieuwsbrief COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg

Met onder meer: • opvolging van sector- of bedrijfsregels • praktisch opgeleide mensen bereiken • update hybride werken

Download 220729 2022-1_kennisnieuwsbrief_covid19_en_arbeidsgerelateerde_zorg

================================ Update 6 juli 2021

Verschenen, 6 juli: de kennisnieuwsbrief COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg

Met onder meer: • hybride werken  • sociale druk rond vaccinaties  • aanvullende maatregelen rond vaccinweigering, spanning vanuit privacy  • langdurige klachten na Covid

Download 210706 Kennisnieuwsbrief C19 en arbeidsgerelateerde zorg 2021 nr2

================================ Update 25 juni 2021

‘internationale werknemers’

Het ministerie van VWS richt de vaccinatiecampagne ook op ‘internationale werknemers’. De meeste mensen die in Nederland zijn, kunnen zelf een afspraak maken en de prik halen. Voor mensen die hier hulp bij nodig hebben is extra aandacht. Bijvoorbeeld door informatie te vertalen of door gerichte inzet om hen te bereiken. Voor arboprofessionals is het volgende relevant.

Communicatietoolkit coronavaccinatie voor specifieke doelgroepen

Informatie over de gezondheidsverklaring in verschillende talen

 Informatie over de coronavaccinatie in verschillende talen

 

================================ Update 10 mei 2021

Herstel & Re-integratie in het kielzog van COVID-19; Post-Acute gevolgen van SARS CoV-2 infectie (PASC)

Herstel na COVD-19 verloopt voor veel mensen lang en grillig. De NVAB verzamelt de actuele wetenschappelijke kennis hierover in een ‘dynamische leidraad’. De kleine 20 inhoudelijke pagina’s bevatten onder meer hulpmiddelen om de mate van vermoeidheid in te schatten. Het dynamisch karakter is positief te waarderen. Voor u betekent dat: wel downloaden, niet opslaan. Een samenvatting zou welkom zijn, maar ja, de dynamiek maakt een samenvatting lastig ..

Bekijk op de NVAB-site op de pagina Herstel & Re-integratie in het kielzog van COVID-19

================================ Update 6 mei 2021

Verschenen, 6 mei: de kennisnieuwsbrief COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg

Met onder meer: • blijven naleven coronaregels; • de werkvloer en mensen met langdurige klachten na besmetting; • nieuwe inzichten over zwangeren en COVID-19.

Download 210506 Kennisnieuwsbrief C19 en arbeidsger zorg

================================ Update 24 februari 2021

“Werk thuis, tenzij ..”: handreiking verschenen

Werknemers, bonden, ze signaleerden dat mensen minder dan mogelijk thuis werken. Dit vooral omdat de werkgever hen op de bedrijfslocatie verwacht. Minister Koolmees publiceerde TNO-cijfers: 9% van de werknemers werkt niet (meer uren) thuis in weerwil van de mogelijkheid die ze daartoe wel zien. De KoM-nieuwsbrief van 15 februari informeerde hierover. Conform de toezegging van het kabinet in het debat over de avondklok brengt de bewindspersoon nu Algemene Criteria voor Thuiswerken uit, naar zijn zeggen opgesteld met sociale partners. De criteria zullen waarschijnlijk nog wel discussie oproepen: zijn ze concreet genoeg, zijn ze ondubbelzinnig? Soms wordt aangeraden advies in te winnen bij bedrijfsarts of -maatschappelijk werk.

Interessant is dat de brochure overzichten bevat van drogredenen voor werk op de bedrijfslocatie, en bijpassende alternatieven of goede redenen voor thuiswerk: zeker bruikbaar! Te downloaden van de site van SZW.

================================ Update 1 februari 2021

Arbosector kan gaan testen

VWS vergoedt  61 euro aan bedrijfsartsen en arbodiensten die met werkgevers teststraten opzetten. De website van werkgeverstesten.nl stelt: “Als jouw bedrijfsarts of arbodienst deze dienstverlening niet aanbiedt, kun je een andere bedrijfsarts of arbodienst benaderen.”

De informatie: download de KoM-leden mail van 1 februari 210201 KoM-ledenmail Arbosector kan gaan testen

Aanmelden bij het ministerie van VWS https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/29/aanmelddocument-open-house-aanmeldprocedure-sneltesten-sars-cov-2

De website van werkgeverstesten.nl https://www.werkgeverstesten.nl/hoe-werkt-het/

 

Mag een werkgever vaccinatie verplichten?  Het Algemeen Werkgevers Verbond Nederland informeert over deze en andere kwesties. Handig voor u om naar te verwijzen: https://www.awvn.nl/nieuws/vaccinatie-coronavirus-werkgevers-rechten-plichten/

================================ Update 23 december 2020

Verschenen: Arbo-inf@ct

Korte update COVID-19-vaccinatie voor arboprofessionals

Fleur Meerstadt, bedrijfsarts LCI/CIb(RIVM) en Jaap Maas, bedrijfsarts epidemioloog NCvB/AMC

Het Pfizervaccin is goedgekeurd, vaccinatie in Nederland gaat van start. Er is een nieuwsbrief COVID-19-vaccinatie voor bij de uitvoering betrokken en (andere geïnteresseerde) professionals, er komt een richtlijn, e-learning en een website.

Download de PDF van de Arbo-inf@ct 23 december, met relevante links: https://www.beroepsziekten.nl/sites/default/files/nieuwsbrieven/pdf_files/arbo-infct-23dec_2020.pdf 

================================ Update 3 december 2020

Onvoldoende coronamaatregelen op arbeidsplaats: stillegging en boete mogelijk   Artikel 28 van de Arbowet geeft een inspecteur bevoegdheid het werk stil te leggen. Dat is 1 december aangevuld met een zevende lid: de bevoegdheid geldt ook bescherming tegen corona. Per 2 december kent het Arbobesluit een nieuw artikel 3.2a: eisen wat betreft hygiëne, voorlichting en toezicht op de arbeidsplaats, ter bestrijding van covid-19; overtreding is direct beboetbaar, met een ‘normbedrag’ van € 4.500; ook een werknemer kan beboet worden. Alles geldt voor drie maanden, conform de “Tijdelijke wet maatregelen covid-19”. Het Koninklijk Besluit tot Aanvulling van het Arbeidsomstandighedenbesluit vanwege covid-19: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-483.html

================================ Update 30 november 2020

Verschenen: Arbo-inf@ct:

Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID-19

Fleur Meerstadt, bedrijfsarts LCI/CIb(RIVM) en Jaap Maas, bedrijfsarts epidemioloog NCvB/AMC

In opdracht van het ministerie van VWS heeft het RIVM, in samenspraak met meerdere partijen, een handreiking opgesteld en opgenomen als bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19: zie COVID-19.

Download de PDF van de Arbo-inf@ct, met relevante links: https://www.beroepsziekten.nl/sites/default/files/nieuwsbrieven/pdf_files/arbo-infct-30nov_2020.pdf

================================ Update 13 november 2020

Kennisnieuwsbrief COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg 2020/6 is verschenen. Onder meer over risicogroepen bij thuiswerk en de stand van info over sneltesten. Download PDF 2020-6_kennisnieuwsbrief_covid19_en_arbeidsgerelateerde_zorg

 

================================ Update 25 september 2020

(Meer informatie over cijfers dan in KoM-nieuwsbrief 28 september)

‘Werk tweede besmettingsbron COVID-19’

RTL-nieuws wijst met Google-cijfers erop dat steeds meer mensen terugkeren naar hun werkplek. “Het gevolg: een groeiend aantal mensen raakt besmet met Covid-19 op de werkvloer”, schrijft de site op 24 september. Met een grafiek:

Bestuderen van RTL’s grafiek en toelichting en de achterliggende RIVM-update relativeren de impact van werk op besmettingen. Wie dat wil kan bijvoorbeeld sportclubs aanwijzen als snelste stijger de afgelopen week: zie hieronder het geel gemarkeerde in de uitsnede uit de update van het RIVM d.d. 22 september. Herkomst van besmettingen is meestal niet te achterhalen. Dat zet het door RTL gesuggereerde causaal verband verder op losse schroeven. De veel gehoorde en logische verklaring voor besmettingen in de thuissituatie is dat mensen daar minder voorzichtig zijn. Met andere woorden: de werkvloer zou als  beschermende factor aan te wijzen zijn. Dat alles onderstreept alleen maar het belang dat elke sector z’n verantwoordelijkheid neemt.

LINKS:  RTL   RIVM wekelijkse update

 

================================ Update 6 juli

 Verschenen: 2020-5_kennisnieuwsbrief-covid19-en-arbeidsgerelateerde-zorg_0 6juli20

================================ Update 4 juli

UWV heeft de Werkwijzer Poortwachter en het addendum COVID-19 geactualiseerd, addendum 3, externe link https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/addendum-werkwijzer-poortwachter/index.aspx

================================ Update 3 juli

Hans in ’t Veen, longarts en Niels Chavannes, huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde, zijn de voorzitters van de werkgroep die de handreiking heeft ontwikkeld: ‘Veel mensen lijken traag te herstellen van een corona-infectie. Hoewel we nog niet duidelijk hebben hoe precies het beloop van de ziekte is en de behandeling zal moeten zijn, dienen we deze mensen een kapstok te bieden.’, zegt Hans in ’t Veen.

Niels Chavannes voegt er aan toe: ‘Een groot deel van de mensen dat COVID-19 heeft doorgemaakt is niet in het ziekenhuis onder behandeling geweest. Soms is zelfs de huisarts niet geconsulteerd. Het is een onjuiste aanname dat deze mensen slechts milde klachten hebben gehad. Er is een aanzienlijke ziektelast die pas net in kaart wordt gebracht en de behandeling is door de zeer diverse uitingen van COVID-19 zeer complex. Deze handreiking biedt houvast aan huisartsen en collega’s in het ziekenhuis en ook aan andere zorgverleners ..”

Aldus het persbericht van de Long Alliantie

Externe link http://www.longalliantie.nl/files/2515/9359/4621/Handreiking_voor_de_zorg.pdf

================================ Update 19 juni

Link: https://nvab-online.nl/content/leidraad-smb-van-werkenden-met-gezondheidsklachten-terug-naar-werk-covid19

================================ Update 29 mei

Kennisnieuwsbrief COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg 2020/4 is verschenen. Onder meer met aandachtspunten over de terugkeer naar de werkvloer. Download PDF 200529 kennisnieuwsbrief-covid19-en-arbeidsgerelateerde-zorg nr 4

================================ Update 19 mei

Het RIVM geeft aan dat werk in de meeste contactberoepen, zoals dat van bedrijfsartsen, weer mogelijk is. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken geldt eveneens. Het NVAB-advies is dan ook nog steeds om één-op-één spreekuurcontacten, in die gevallen waar dat goed mogelijk is, te blijven vervangen door telefonische spreekuren of andere vormen van contact op afstand. Externe link NVAB, https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/nvab-advies-spreekuurcontacten-vanaf-20-mei

================================ Update 11 mei

 Er is verschenen, een nieuwe Arbo-inf@ct: “Afwegingskader Veilig werken bij contactberoepen ten tijde van COVID-19”. Bedrijfsartsen Jaap Maas en Fleur Meerstadt geven zes pagina’s aanvulling op het algemeen (RIVM-) adviesdocument contactberoepen.

Download de PDF: 200511 arbo-infct_covid-19_concept4 contactberoepen

================================ Update 8 mei

Verschenen: de uitgave  2020/3 van de Kennisnieuwsbrief COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg. Met informatie over het RIVM-testbeleid voor onderwijspersoneel.  Bij klachten kan er laagdrempelig getest worden.  De NVAB ontraadt leden mee te doen aan ‘temperatuur meten aan de poort’.

Download de PDF 200508 kennisnieuwsbrief-covid19-en-arbeidsgerelateerde-zorg nr 3

================================ Update 14 april

Er is verschenen: Kennisnieuwsbrief COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg, 2020/2: 12 vragen en antwoorden voor arboprofessionals. Onder meer met aandachtspunten bij de inzet van kwetsbare medewerkers met een verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19, en opties om 1,5 meter afstand te houden in het werk. Download PDF  200414 kennisnieuwsbrief-covid19-en-arbeidsgerelateerde-zorg

================================ Update 7 april

 

Verschenen: Arbo-inf@ct kwetsbare werknemers.

Aanpassing 23 april 2020: vanwege wijzigingen is de downloadbare PDF verwijderd. De meest actuele versie vindt u via de link naar de site van het RIVM, 

Link naar website RIVM  https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers

================================ Update 31 maart

UWV: coulance of maatwerk mogelijk bij WIA-aanvraag

Bij een WIA-aanvraag toetst UWV onder meer de re-integratieinspanningen. Covid-19 kan leiden tot ontbreken van formaliteiten of de onmogelijkheid van verrichten van sommige inspanningen. Indien de werkgever dat aangeeft, kan voor UWV coulance of maatwerk aan de orde zijn, UWV weegt dan of dit een deugdelijke grond is, zodat mogelijk wordt afgezien van een loonsanctie. Aldus UWV in een (versie 1) addendum op de Werkwijzer Poortwachter d.d. 31 maart. Externe link https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/addendum-werkwijzer-poortwachter/index.aspx

================================ Update 27 maart

Vandaag is via Arbo-inf@act geattendeerd op het verschijnen van “Zwangerschap, werk en COVID-19“, met onder meer uitgangspunten voor de praktijk, van toepassing op ‘gezonde zwangeren’, niet behorend tot de hoogrisicogroepen, in de zorg en elders. Zie https://www.beroepsziekten.nl/datafiles/Zwangerschap_werk_en_COVID-19.pdf    Vooralsnog is dit document bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19, voor later opnemen daarin.

=============================== Update 21 maart

Gezamenlijke organisaties in of betrokken bij de arbosector presenteren vandaag: 12 vragen en antwoorden voor arboprofessionals,

Covid-19 en bedrijfsgezondheidsbeleid.

Zie: https://www.beroepsziekten.nl/ncvb-nieuwsbrieven/arbo-infect 

of  https://www.beroepsziekten.nl/sites/default/files/nieuwsbrieven/pdf_files/speciale-editie-arbo-infct-mar2020-def.pdf

Wie zich ingeschreven heeft voor de uitgave Arbo-inf@ct kreeg deze gemaild. Inschrijven is mogelijk op de site van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, https://www.beroepsziekten.nl/. Daar zijn de (inmiddels vier) recente uitgaven ook te vinden. 

De deelnemende organisaties zijn: BA&O, KoM, NCvB, NVAB, NVvA, NVVK, OVAL, RIVM, V&VN

=============================== Update 18 maart:

NVAB adviseert: vermijd één-op-één spreekuurcontacten: https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/nvab-adviseert-vermijd-%C3%A9%C3%A9n-op-%C3%A9%C3%A9n-spreekuurcontacten

De site van de NVAB bevat ook de relevante informatie – voorzover beschikbaar – voor bedrijfsarsten: https://nvab-online.nl/actueel/nieuws

=============================== Eerste bericht, 17 maart:

“VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN volgen het advies van de deskundigen bij het RIVM.”  Het RIVM adviseerde vrijdagavond 6 maart aan Brabanders om bij milde gezondheidsklachten thuis te blijven: “Werk thuis, ga niet op bezoek ..”. Werkgeversorganisaties in Nederland waren niet betrokken bij dit advies noch geïnformeerd. Ongetwijfeld voelden ze zich overvallen, maar hun publieke reactie zaterdag de 7e was als hierboven: ze volgen het advies van deskundigen. Een kenschets van hoe Nederland omgaat met de crisis.

Dit nieuws van negen dagen geleden lijkt inmiddels iets uit zeer ver vervlogen tijden.

Actueel blijft het belang dat professionals zich professioneel opstellen. Leden van de KoM kregen met de nieuwsbrief van maandag 16 maart links naar sites met informatie. Hoofdpunt bij alle informatieverstrekking is: de site van het RIVM is leidend! Dat stelt bijvoorbeeld ook de Autoriteit Persoonsgegevens op haar site: “Volg adviezen GGD en RIVM  We hebben op dit moment te maken met een bijzondere situatie. Het nieuwe coronavirus is een besmettelijke ziekte die zich wereldwijd verspreidt en waartegen groots maatregelen worden getroffen. Het is een taak van de overheid i.s.m. de GGD om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook op de werkvloer. Volg daarom de actuele adviezen van uw regionale GGDen het RIVM.”

Ook Europa maakt duidelijk dat nu het belang van volksgezondheid zwaarder weegt dan privacy-overwegingen, externe link https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/news/edpb_covid-19_20200316_press_statement_en.pdf 

Met dank aan Igor Janssen die dit document opspoorde.

Aanvulling 18 maart: WVO advocaten schrijf hierover op linkedIn: Veel werkgevers benaderen ons met de vraag of ze, vanwege de privacy, wel Corona verlof mogen registeren. De EDPB, zeg maar de Europese Autoriteit Persoonsgegevens, heeft gisteren een persbericht uitgestuurd waarin wordt aangegeven dat werkgevers, zonder toestemming van de werknemer, persoonsgegevens mogen verwerken in verband met het Corona-virus. De grondslag is dan artikel 9 lid 2 sub i AVG (volksgezondheid). Daarnaast hebben werkgevers ook een belang vanwege hun verantwoordelijkheid voor een veilige werkplek en gezonde werkomgeving en met het oog op bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden etc. Uiteraard moet de beveiliging op orde zijn en mogen alleen die gegevens verwerkt worden die ook noodzakelijk zijn voor het betreffende doel. Dit biedt dus de mogelijkheid om medewerkers die hun eigen werk nog wel zouden kunnen doen maar symptomen van Corona hebben of vanwege andere omstandigheden niet kunnen werken, te registreren.