Instrumenten die werkgevers of brancheorganisaties kunnen inzetten voor gezond en veilig werken. KoM-leden kunnen hen erop attenderen. 

 

 

 

   Het programma Zelfregulering van het ministerie van SZW is eind 2017 afgesloten. De site gezondenveiligwerkt.nl bevat de opbrengsten. Pilot- en voorbeeldprojecten, hulpmiddelen: een doe-het-zelfpakket, een centrale plek met concrete handvatten voor het zelf organiseren van gezond en veilig werken, door bedrijven en/of brancheorganisaties. Externe link

Voor de arboprofessionals zelf misschien interessant is de Pilot professionaliteit in vitaliteit voor artsen. Externe link