Verbetering leefstijl

Goede praktijken, relevant nieuws, waarmee de arboprofessionals hun aandeel in verbetering van leefstijl kunnen leveren.

 

 

STOPPEN MET ROKEN “Re-integratie is strikt genomen niet effectief als je leefstijl niet meepakt.” Bedrijfsarts NVAB-bestuurslid Ernst Jurgens vindt het evident dat arbodienstverleners proactief moeten helpen voorkomen dat mensen uitvallen. Een behartenswaardig interview met hem, en veel meer over het project Rookvrije organisatie van de NVAB: u leest het in een magazine met onder meer interviews met arbodienstverleners en andere deskundigen over roken en werk. RVO_MicroMagazine_defmei2021.pdf (nvab-online.nl)

Het volledige project ‘Rookvrije Organisatie’, externe link https://nvab-online.nl/rookvrijeorganisatie

 

Obesitas verhoogt verzuim. Wetenschappelijke evidence voor een aloud vermoeden. Download het open acces artikel uit het American Journal of Occupational and Environmental Medicine van juli 2021 JOEM juli 2021 Job_Absenteeism_Costs_of_Obesity_in_the_United_St

 

Een bedrijfsarts attendeerde erop, we rekken de formule van deze pagina iets op. De vierde editie van de Nationale Suiker Challenge is 7 t/m 13 juni 2021. Doel: minimaal 75.000 Nederlanders een week lang zonder toegevoegde suikers te laten eten en drinken. Het boekje met gezonde recepten en handige tips is ook na die week een praktisch hulpmiddel. Lees meer op de site van het Diabetesfonds.

 

 

LEEFSTIJL IN DEN BREDE – Werkgeversactie voor herstel van werk, en voor teamgeest en sfeer   Acties tegen roken en drinken, voor gezond eten en bewegen: ze behoren tot de gangbare elementen in activiteiten voor bevordering van een gezonde leefstijl. Het RIVM en zusterinstituten in Italië en Finland voegen daar aan toe: werkgeversactie zoals voor herstel van werk, en voor teamgeest en sfeer. Met literatuuronderzoek en interviews op de werkvloer in zes Europese landen is een brede Toolkit voor werkgevers ontwikkeld. Deze bevat maatregelen voor bevordering van gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, ongeacht hun actuele werkvermogen en gezondheidstoestand. Ook helpen de maatregelen bij het voorkomen van chronische gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2, depressie, longaandoeningen en klachten aan armen, benen, rug of nek. De Nederlandse versie van de Toolkit is te vinden op de site van het RIVM, of hier te downloaden

 

 

 

 

 

CAMPAGNE ROOKVRIJE ORGANISATIE – Coronacrisis: één op de drie rokers denkt na over stoppen   “Rook je?” Wanneer artsen deze vraag stellen, stopt tot 5% van de mensen. Er is wetgeving in de maak voor afschaffen van rookruimtes in (semi-)publieke sectoren, openbare gebouwen en het bedrijfsleven (per 2022). Dit zijn handige weetjes uit nieuwsmails van de NVAB. In het Nationaal Preventie Akkoord verbond de beroepsvereniging zich. In 2020 zouden bedrijfsartsen bij elk contact roken meenemen: door het te ontmoedigen, door tools aan te bieden voor stoppen. In maart bleek dat een kwart van geënquêteerde bedrijfsartsen dat deed. Inmiddels is duidelijk geworden dat rokers een risicogroep zijn voor COVID-19. Vanwege de coronacrisis denkt één op de drie rokers na over stoppen, aldus onderzoek van het Trimbos-instituut. De NVAB attendeert in nieuwsmails opnieuw over de campagne Rookvrije organisatie; ze benadrukt nuttige informatie zoals hierboven genoemd. De site linkt naar een interessant interview met longarts Wanda de Kanter (foto): “De bedrijfsarts zorgt voor verbinding in een rookvrije organisatie”. Ze signaleert dat van vmbo-opgeleide mannen de helft rookt, vaak uit verveling, en geeft tips hoe hen te helpen: alternatief vermaak, stoppen met roken direct belonen met geld of vrije tijd. We linken graag door: https://nvab-online.nl/rookvrijeorganisatie  geplaatst 22 juli 2020

LEEFSTIJLVERBETERING  “Wat kan je als organisatie en als medewerker doen om gezond, productief en met plezier aan het werk te blijven?” Een lage sociaaleconomische positie, met een slechtere leefstijl: het leidt vaak tot gezondheidsnadeel. Programma’s voor verbetering sturen vooral op bewustwording voor gedragsverandering. ‘Pas de werk- en leefomgeving zo aan dat mensen (bijna) niet anders kunnen dan gezonde keuzes maken’. OU-hoogleraar Tinka van Vuuren is vice-voorzitter van “Werk(en) is gezond”, een ZonMw-programma voor interventies op de werkplek: projecten voor onderzoek en voor kennis delen. Zo zijn er workshops voor bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. Enkele projecten behartigen ploegendienst en diabetes. Voeding en beweging helpt uitval uit werk voorkomen. “Elk type diabetes stelt andere eisen en voor al die varianten worden nu aparte toegespitste programma’s ontwikkeld.” Ook wordt onderzocht hoe een doelgroep actief te betrekken, dat vergroot de kans dat mensen adviezen gaan gebruiken. De site van Zon-MW,  externe link https://publicaties.zonmw.nl/stimuleren-van-gezondheid-op-de-werkplek/interview-tinka-van-vuuren-over-vitaliteit/?utm_medium=email  Geplaatst 19 april 2020

ROKEN  “Bedrijfsartsen op de bres voor rookvrije organisatie”  NVAB-nieuwsbericht van januari 2020: “Jaarlijks sterven er meer dan 20.000 Nederlanders door roken of meeroken. De NVAB ziet in het werken aan een rookvrije generatie een belangrijke rol voor de bedrijfsarts weggelegd. Daarom ondertekende de voorzitter vorig jaar het Nationaal Preventieakkoord.”  De NVAB start nu haar project ‘Rookvrije Organisatie’. Externe link https://nvab-online.nl/rookvrijeorganisatie  Geplaatst 11 januari 2020

ROKEN  Het bedrijfsleven moet uiterlijk in 2022 nog bestaande rookruimtes sluiten, overheidsinstanties al in 2021   Een overeenkomst van Nederland met de World Health Organization (WHO) verplicht tot strijd tegen tabaksgebruik. Volgens artikel 8 van dat verdrag moeten de ondertekenaars effectieve maatregelen nemen tegen blootstelling aan tabaksrook in ‘indoor public places’. In september 2019 oordeelde de Hoge Raad dat rookruimtes in de horeca daarmee in strijd zijn en direct dicht moeten. Staatssecretaris Blokhuis van VWS: “Door die nieuwe situatie moesten we natuurlijk ook opnieuw kijken naar het beleid met betrekking tot rookruimtes buiten de horeca. Dat alle rookruimtes dicht zouden gaan, hadden we al afgesproken. Maar we gaan het sneller doen en we gaan het in de wet vastleggen.” Het Nationaal Preventieakkoord stelde dat rookruimtes in (semi)overheidsgebouwen in 2022 zouden worden gesloten. Dat haalt het kabinet nu een jaar naar voren. Hieronder vallen ook gebouwen in de zorg, het onderwijs en de cultuur- en sportsector. Om te voorkomen dat het bedrijfsleven een uitzonderingspositie krijgt, zullen daar in 2022 de laatste sigaretten in rookruimtes gedoofd moeten worden. Externe link https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/12/06/alle-rookruimtes-gesloten-in-2022   Geplaatst 11 januari 2020

ALCOHOL  Te veel alcohol ook van invloed op collega’s   Overmatig alcoholgebruik van een werknemer schaadt niet alleen hem of haar. Een groot internationaal onderzoek wijst op nadelige gevolgen voor de prestaties van collega’s. Amerikaanse universitair onderzoekers bevroegen bijna 10.000 mannen en bijna 9.000 vrouwen in 10 landen. De respondenten maken melding van extra moeten werken door en het werk moeten overnemen van een drinkende collega, van (bijna) ongelukken vanwege een collega onder invloed, etc. Externe link  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/acer.14223   Geplaatst 11 januari 2020

LEEFSTIJLBEGELEIDING  De Cao Bouw & Infra preventiezorg biedt gratis leefstijlbegeleiding  Volandis, instelling voor gezond en veilig werken in de bouw, heeft een nieuwsbrief voor werknemers volledig gewijd aan verbetering van leefstijl: tips, sporten, een test van gezondheidsrisico’s, websites die helpen bij stoppen met roken en minder drinken. Externe link https://bouwinfra.volandis.nl/leefstijl   Geplaatst 11 januari 2020