Woensdag 1 december 2021

Online

14.00 – 14.55 uur: Algemene LedenVergadering, zie onder

15.00 – 16.00 uur: Webinar, een steviger rol van de werknemer bij re-integratie, zie webinarpagina

Stukken Algemene LedenVergadering 1-12-21: PM