“Overgewicht, roken en alcoholgebruik nauwelijks gedaald sinds 2018”. Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde cijfers, haar persbericht met deze kop suggereerde niet of nauwelijks vooruitgang sinds 2018 bij de start van het Nationaal Preventieakkoord. De cijfers liggen nog ver boven die doelen. Het persbericht bevatte een grafiek die dat onderstreept.

We bekeken het nader en zochten de tabel achter de grafiek erbij. Dat geeft een iets scherpere indruk. Op vier van de vijf gemeten indicatoren voor leefstijl is er lichte vooruitgang tot en met 2020, en een kleine terugslag ten opzichte daarvan in 2021. Op alle vijf indicatoren zijn de cijfers iets gunstiger dan in 2019 of eerder. Met andere woorden: het belangrijkste nieuws is dat de berichten over ongezond gedrag in de coronacrisis hiermee worden bevestigd. Er is geen harde  uitspraak mogelijk over de 2040-doelen van het Preventieakkoord.

Het CBS-persbericht