Gedreven professionals gezocht voor de doorontwikkeling van BAR!

Bericht van het BAR onderzoeksteam.

Het wetenschappelijk onderbouwde instrument voor Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden (BAR) is bedoeld om de samenwerking tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen te verbeteren. En zo de re-integratie van zieke werknemers te bevorderen. In februari 2022 zijn Amsterdam UMC en HAN University of Applied Sciences (HAN) gestart met de doorontwikkeling en onderbouwing van BAR. En daar hebben we uw hulp bij nodig!

Wij zijn voor dit project op zoek naar gedreven professionals die willen deelnemen aan vijf focusgroepen om het BAR-instrument en de BAR-leidraad door te ontwikkelen. Bent u werkzaam als bedrijfsarts, arbeidsdeskundige (privaat of publiek), verzekeringsarts, arbeidspsycholoog, arbeidsfysiotherapeut of arboverpleegkundige? Dan zoeken we u!

Wij zoeken professionals die werkzaam zijn binnen het poortwachtersproces en die:
– creatief kunnen denken en denken in mogelijkheden
– zich kunnen inleven in het perspectief van werknemers, werkgevers en professionals werkzaam binnen het Poortwachter proces
– met ons meedenken over het ontwerpen van een prototype voor BAR 2.0

Tijdsinvestering en vergoeding
Deelname is een unieke kans om met een groep gemotiveerde professionals BAR de juiste richting op te sturen! Wij willen tijdens de focusgroepen de diepte in over het instrument en de leidraad. En vragen daarom een serieuze tijdsinvestering. Als u zich aanmeldt, doet u mee aan vijf focusgroepen met 10-13 professionals uit verschillende disciplines. Houd er rekening mee dat er circa vier uur aan ‘huiswerk’ van u wordt verwacht. De samenstelling van de focusgroepen is telkens hetzelfde. Tijdens de focusgroepen bevorderen we het creatief denken. De ideeën uit de groep zetten we vervolgens om in een prototype van het BAR-instrument 2.0 en de bijbehorende leidraad.

In onderstaand schema staat de planning van de focusgroepen. Deze houden we deels fysiek en deels online. Ons streven is in ieder geval twee van de focusgroepen fysiek te laten plaatsvinden, omdat dit waardevol is voor de groepsvorming en daarmee voor de resultaten van dit onderzoek. De locatie van de fysieke focusgroepen wordt bepaald in afstemming met de deelnemers. De focusgroepen zijn verdeeld over een periode van zeven weken. Wij vragen u vriendelijk te checken of u bij tenminste vier van de vijf bijeenkomsten aanwezig kunt zijn voordat u zich aanmeldt voor dit onderzoek.

Datum Tijd Locatie
10-5-2022 16.00 – 18.00 uur Online; Teams vergadering (evt. fysiek)
16-5-2022 16.00 – 18.00 uur Streven is fysiek; locatie afstemmen met de groep
24-5-2022 16.00 – 18.00 uur Streven is fysiek; locatie afstemmen met de groep
10-6-2022 16.00 – 18.00 uur Online; Teams vergadering (evt. fysiek)
24-6-2022 16.00 – 18.00 uur Online; Teams vergadering (evt. fysiek)

Gezien de tijdsinvestering is er een vergoeding van € 250 (inclusief BTW) beschikbaar als u aan tenminste vier van de vijf focusgroepen deelneemt. Reiskosten voor fysieke focusgroepen worden vergoed (€ 0,19/km). Accreditatie/PE-punten voor bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen is aangevraagd.

Via deze link vindt u meer informatie over het onderzoek, de procedure en de aanmeldprocedure. Wij nemen daarna contact met u op.

Vriendelijke groet, het BAR onderzoeksteam.