Na de coronacrisis: aandacht voor arbeidsbeperkten nodig

Verlies aan werkgelegenheid tijdens de coronacrisis: het is hersteld, maar niet voor iedereen.

Voor de totale Nederlandse bevolking was de participatie in december 2020 0,5% lager dan eind december 2019. Per maart 2021 herstelde zich dat voor de meeste groepen. Voor de totale bevolking is in juni 2021 de arbeidsparticipatie 78,4%, dat is 0,2%-punt meer dan in 2019. Voor WGA-ers en Wajongers zijn de cijfers in juni 2021 echter nog ongunstiger dan in 2019.

Dit blijkt uit de UWV Monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten 2021 die in maart jl. verscheen. Deze monitor komt jaarlijks uit met cijfers tot en met het voorgaande jaar. Vanwege de coronacrisis komt deze uitgave later dan gewoonlijk, maar bevat ze ook een aantal cijfers over de eerste helft van 2021.

Wisseling werkgevers

Nieuw is ook onderzoek naar de dynamiek: zijn het steeds dezelfde werkgevers die arbeidsbeperkten in dienst hebben, of wisselt dat over de tijd? De UWV-onderzoekers maakten op werkgeversniveau een vergelijking tussen 2019 en 2020. Ongeveer een kwart van de werkgevers uit 2019 met een Wajonger, WGA-gerechtigde of een Participatiewetter uit het doelgroepregister in dienst, blijkt die in 2020 niet meer te hebben. Tegelijk komen er nieuwe werkgevers bij. Van de werkgevers die in 2020 een Wajonger in dienst hadden, had 17% in 2019 dat nog niet. Bij de WGA-gerechtigden was dat een kwart, en bij werkgevers met een Participatiewetter uit het doelgroepregister in dienst was het 31%.

Arbeidsbeperkten vasthouden

Verklaart dit deels de moeizame groei van arbeidsparticipatie van arbeidsbeperkten? Dat lijkt waarschijnlijk, maar de UWV-onderzoekers houden zich aan de invalshoek van de monitor: ze beschrijven de ontwikkelingen. Het UWV-nieuwsbericht noemt toch een rode draad: die “.. lijkt te zitten in de mate waarin de verschillende groepen werken in tijdelijke dienstverbanden. Hoe groter het aandeel mensen met een tijdelijk dienstverband, hoe sterker de terugval in 2020 en hoe sterker het herstel in de eerste helft van 2021.”

Met andere woorden: het blijkt opnieuw belangrijk om arbeidsbeperkten vast te houden. Vermoedelijk werkt voor hen nog minder dan voor anderen het mechanisme dat tijdelijk (uitzend)werk een opstapje naar vast werk kan zijn. Als daar kwesties spelen rond gezondheid of werkaanpassing, ligt er bij uitstek een taak voor de arbosector.

De UWV-monitor