Covid-19 blijft aandacht vragen, ook van arboprofessionals

Er is weer een uitgave van de “Kennisnieuwsbrief COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg”. Ruim drie jaar na de eerste besmettingen in Nederland is daar nog steeds reden voor. Op dit moment is er bij Covid-19 sprake van het verkoudheidsscenario, waarbij besmetting voor de meeste mensen alleen leidt tot lichte klachten en het openbare leven gewoon doorgaat. De coronathermometer geeft een indicatie van de invloed van het coronavirus op de samenleving. Deze staat momenteel dan ook ingeschaald op laag. Maar toch kunnen er weer besmettingsgolven komen, mogelijk moeten werkgevers dan weer actie nemen. Dan is het ook aan arboprofessionals om advies te verzorgen, conform de stand van wetenschap. De kennisnieuwsbrief voorziet daarin.

De kennisnieuwsbrief bevat 15 vragen en antwoorden, zoals over de actualiteit. Ook gaat het over geleerde lessen, zoals over de risico’s rond biologische agentia meer in het algemeen. Ook komen aan de orde de omslag naar meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken, de duiding van kwetsbare groepen en – natuurlijk- de behartiging van problemen rond het Post Covid-19 Syndroom.

De kennisnieuwsbrief is te downloaden