Hervorming van de arbeidsmarkt

Minister Van Gennip mag demissionair verder met haar plannen voor hervorming van de arbeidsmarkt. De Tweede Kamer vindt daarin geen enkel onderwerp controversieel. Maar dit betekent verder weinig. Over de 37 (!) maatregelen liggen bij de Tweede Kamer alleen nog maar brieven en andere beschrijvingen van voornemens.

Het voor de arbosector belangrijke onderwerp is de optie voor – ruim gedefinieerde – mkb-bedrijven om na één jaar ziekteverzuim de re-integratie alleen nog te richten op herplaatsing bij een andere werkgever*. De minister had al aangegeven een wetsvoorstel op z’n vroegst in 2024 uit te kunnen brengen: dat is dus wanneer er een nieuw samengestelde Tweede Kamer is en – hopelijk – een nieuw kabinet.

Hetzelfde geldt voor het plan om oproepcontracten nagenoeg af te schaffen. Een wetsvoorstel was in internetconsultatie. Het demissionaire kabinet kan dit mogelijk nog bij het parlement indienen, maar de beslissing zal – wonderen daargelaten – aan de nieuw verkozen Tweede Kamer zijn.

En Prinsjesdag?

De “Eenvoudiger WIA-beoordeling voor 60-plussers” is formeel van kracht tot en met 31 december 2023. Iedereen verwacht verlenging, bekend te maken op de derde dinsdag. De financiering was al eerder geregeld (wat doorwerkt in de ramingen voor de toekomst). Minister Van Gennip had al in april aangekondigd nog in het derde kwartaal te beslissen. Hoogstens is spannend of de verlenging formeel voor een jaar geldt, dan wel langer.

*Zie onder meer de KoM-nieuwsbrief van 17 april 2023