“Het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking naar werk levert maatschappelijk veel op”  Als iemand met een arbeidsbeperking een baan krijgt, betekent dat vaak een verbetering in inkomen. Maar er is mogelijk ook sprake van groei in zelfrespect en welbevinden, met effect op ervaren of feitelijke (geestelijke) gezondheid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB) concluderen in een gezamenlijke publicatie tot grote maatschappelijke baten.

Oorzakelijk verband

De betekenis van (weer) aan het werk komen is zeer lastig goed te onderzoeken. Elk nadeel heeft z’n voordeel: een kans voor onderzoek was er door de sluiting van de sociale werkvoorziening voor nieuwe instroom. Die leidde tot een forse daling van de baankans voor mensen die eind 2014 op de Wsw(Wet sociale werkvoorziening)-wachtlijst stonden en per 1 januari 2015 hun Wsw-indicatie verloren. De twee bureaus vergeleken in CBS-bestanden gegevens van deze mensen met een vrijwel identieke groep: de mensen eind 2013 op die wachtlijst. Deze behielden hun indicatie, en bleken later in het eerste jaar nadat een persoon op de wachtlijst stond, een ongeveer tweemaal zo grote kans op werk te hebben. En er was substantiële vooruitgang wat betreft beroep op geestelijke gezondheidszorg en Wmo-ondersteuning; als iemand met een arbeidsbeperking een baan krijgt vertoont die zelfs minder criminaliteit. Op deze factoren scoort de Wsw-doelgroep zeer ongunstig. De bureaus formuleren wetenschappelijk opmerkelijk: we kunnen “.. verschillen in uitkomsten op diverse leefgebieden interpreteren als causale effecten van het hebben van een baan.”

Waarde, baten

Een slotzin met een knipoog. De publicatie heet “De brede baten van werk”. Anders dan het CPB, plaatst het SCP dit rapport op haar site op een pagina getiteld “De brede waarde van werk”, kennelijk een eerder door haar gedachte titel.

Externe link: https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/03/20/de-brede-waarde-van-werk

Illustratie SCP