Leven en werken met COVID zonder telkens (gedeeltelijke) lockdowns of beperkingen? Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland laten vier experts vertellen, hoe het kan zonder grote gezondheidsrisico’s én economisch verantwoord. Zelftesten onder toezicht van iemand van het bedrijf past daar in.

De werkgeversorganisaties publiceren het artikel in de rubriek Forum op hun sites. Dat is een platform over ondernemerschap en politiek, voor ondernemers, politici, beleidsmakers en media. VNO-NCW en MKB-Nederland gebruiken het wel eens om proefballonnetjes op te laten.

Overheid

In het eerste deel gaat het over wat de overheid zou moeten doen. Dat bevat bekende invalshoeken, alsmede meer pleidooien voor drang en dwang.

#1. Verhoog de vaccinatiegraad  De situatie is in Nederland gunstig. “Maar er valt nog wel iets te winnen”: Denk aan vaccinatie van kinderen, migranten en weigeraars, aan mensen met een lagere socio-economische achtergrond en laaggeletterden. Er zijn veel jongeren nog niet gevaccineerd, de vele thuis wonenden kunnen hun ouders besmetten.

#2. Houd de test- en onderzoekscapaciteit in stand  Onvolledige vaccinatie en onvolledige bescherming door vaccins houden viruscirculatie in stand. Dat vereist snel opsporen, isolatie en contacten in quarantaine. Schellekens, voormalig huisarts en lid van het RedTeam, is resoluut: “We weten dat maar 50 procent zich aan de quarantaine houden, van mij moet dat echt minder vrijblijvend zijn. Hoe? Motiveren, controleren en zo nodig sancties.” Ondertussen werkt de Stichting Open Nederland er al aan om pieken in behoefte aan testen aan te kunnen. Deze is mede door de werkgevers opgericht, en verzorgt nu in opdracht van de overheid het ‘testen voor toegang’.

#3. Help mee de wereld te vaccineren  “De hele wereld is met elkaar verbonden”, zegt veldepidemioloog Baidjoe in het artikel. “Dat heeft ons veel gebracht aan handel en ervaringen, maar ook ziektes. Nu moeten we andere landen helpen bij de vaccinaties. De overheid moet inzien dat dat geen liefdadigheid is, maar bittere noodzaak.” Productiecapaciteit in ons land is ook belangrijk, stelt speciaal gezant vaccins Schikan. “Ook omdat vaccins inzet zijn van geopolitieke strijd.”

#4. Handel snel  “En als het aantal besmettingen dan tóch snel gaat stijgen, zorg dan dat je snel en kort en krachtig optreedt, luidt het devies van de experts.” Baidjoe: “In het VK is berekend dat eerder ingrijpen toen de pandemie zich aandiende tijdens de eerste golf, 50 procent van de doden had kunnen worden voorkomen. Je kunt je voorstellen dat dat ook voor economische schade geldt. We moeten dus leren van de drie eerdere golven.”

#5. Betrek het bedrijfsleven er bij  De kennis en het grote netwerk van ondernemers is beter te gebruiken. Ze kunnen mensen bereiken om zich te laten vaccineren. En nuttige producten maken als ict, ventilatie of testaanpak. Bovendien kunnen ze de boodschap over veiligheidsmaatregelen mee helpen uitdragen. Baidjoe: “Laat bedrijven en lokale ondernemers ook je ambassadeurs zijn.” Schikan wijst op de samenwerking van overheid en bedrijfsleven in de VS, dat gaf een enorme capaciteit voor ontwikkelen en produceren van vaccins. “Ik weet, er is een spanningsveld als bedrijven geld verdienen omdat er mensen ziek zijn of worden. Maar het bedrijfsleven is een belangrijke speler bij het aandragen van oplossingen. En als de overheid bereid is ook risico te dragen, dan kan deze ook voorwaarden stellen aan afname en prijs.”

Drie tips voor ondernemers

Het artikel sluit met een kadertje onder deze kop.

Zorg voor ventilatie

Dat kan door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Als er meer nodig is, zijn HEPA-filters een optie.

Licht je personeel goed voor

Het advies is mensen aan te spreken op hun gedrag, en (deels) thuiswerken te bevorderen. “En informeer je medewerkers goed als werkgever”. Dat zegt Eringa, opvolger van Generaal b.d. Middendorp als voorzitter van de Stichting Open Nederland. En: “Volg de adviezen van de overheid op.”

Testen, testen, testen

RedTeam-lid Schellekens: “Waar thuiswerken niet mogelijk is, bijvoorbeeld in bedrijven als slachterijen, kun je denken aan preventief testen. Je zult niet alle besmettingen pakken, maar het is beter dan geen gevallen vinden.” Het laatste woord is voor Eringa, hij vult Schellekens aan: “Wat we in het buitenland veel zien is zelftesten onder toezicht. Dan kan iemand van het bedrijf toezicht houden als werknemers zich testen. Dat kan niet overal, maar het is wel een goede optie.”

Per saldo

De werkgeversorganisaties hamerden al sinds begin 2021 op het belang van een testsamenleving. Een doorbraak leek bereikt toen het kabinet in juni maatregelen versoepelde. Daardoor konden disco’s, festivals en andere evenementen weer open voor bezoekers met een negatieve testuitslag. De afloop kent u. Werkgevers lijken met dit Forumartikel voorzichtig de discussie over ‘testen, testen, testen’ te heropenen. Dat doen ze zeker wat betreft het – kennelijk bij de bedrijfspoort – zelftesten van werknemers. De Autoriteit Persoonsgegevens staat dat toe. Maar ze wijdt in haar vele informatie daarover geen woord aan ‘toezicht door iemand van het bedrijf’. Een proefballon?

Het artikel van de werkgeversorganisaties

https://www.mkb.nl/forum/zo-voorkomen-we-nieuwe-lockdowns-5-tips-van-experts

De Autoriteit Persoonsgegevens over sneltesten

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/sneltesten-tijdens-corona?qa=sneltest