6 juli 2020

Experimenten tweede spoor re-integratie

Kansen voor gedreven arboprofessionals

Over dit onderwerp kreeg u eerder vanmorgen een nieuwsbrief (abusievelijk gedateerd op 22-6, sorry). We vinden het belangrijk om uitgebreider informatie te geven aan leden-arbodiensten en andere geinteresseerden.

Het kabinet wil experimenten voor verbetering wat betreft ‘het tweede spoor’. De contouren voor die experimenten worden nu wat duidelijker. Na gesprekken met ruim 20 partijen is er een SZW-voorstel voor 12 mogelijke experimenten waarvan volgens die stakeholders het meest te verwachten is.

Voorbeelden mogelijke experimenten

• vroegtijdige gesprekken met werknemers met een grote kans op langdurig uitvallen: past de huidige functie nog?

• veel eerder beginnen met spreken over het tweede spoor

• een netwerk van MKB-bedrijven legt zich vast op de belofte dat tijdens het experiment geen enkele werknemer de WIA instroomt. “De werkgevers die meedoen aan dit experiment hoeven zich niet te houden aan beleidsregels van het UWV, omdat de UWV ook niets hoeft te toetsen.”

• Eigen regie van de werknemer: de zieke gemelde werknemer bij wie een tweede spoor traject aan de orde is, krijgt een re-integratiebudget dat hij naar eigen inzicht kan inzetten

• werkgevers “helpen elkaar uit de brand”, meer commitment bij het overnemen van elkaars langdurig ziek gemelde werknemers; onderling opvullen van de uitval door ziekte is eveneens een optie

• innoverende interventies: een open innovatieronde waarin organisaties worden uitgedaagd tot innovatieve voorstellen voor tweede spoor re-integratie; ook experimenten voor specifieke doelgroep, bijv. mensen met psychische klachten.

Een “open ronde”

Daarnaast is het voorstel dat marktpartijen al bestaande interventies kunnen laten onderzoeken op kosteneffectiviteit. SZW betaalt dan alleen dit onderzoek. Genoemde voorbeelden zijn:

• een verzekeraar kan onderzoek laten doen naar de kosteneffectiviteit van verschillende polissen (“kaal” versus “uitgebreid”); het overeenkomstige geldt voor een re-integratiebedrijf wat betreft verschillende pakketten dienstverlening

• een grote werkgever kan de kosteneffectiviteit laten onderzoeken van startmomenten van tweede spoor trajecten, zoals week 2 versus week 40.

• Naar ons idee kan een arbodienst of combinatie bedrijfsartsen dat dan ook.

Eigen bijdrage?

Het ministerie heeft helaas tot nu toe geen duidelijkheid over de financiering van experimenten. Mogelijk is er sprake van 100% SZW-financiering van de projectkosten, maar dat kan bijten met de regels voor staatssteun. Wellicht wordt er subsidie gegeven waarbij de uitvoerder van het experiment 50% zelf draagt, mogelijk in arbeidsuren. Uiterlijk eind september zal dit duidelijk zijn, daarna zijn projectvoorstellen in te dienen.

Regelruimte

De notitie stelt: “.. de hierboven voorgestelde experimenten [kunnen] plaatsvinden zonder wetswijziging .. We zullen wel met UWV moeten kijken naar de impact van de voorgestelde experimenten op de beleidsregels van UWV.”

Uitdaging

Het kan voor leden van Kwaliteit op Maat interessant zijn afzonderlijk of in combinaties experimenten uit te voeren. Vroegtijdige gesprekken met werknemers, Eigen regie door de werknemer, uitwisseling tussen werkgevers: KoM-leden zien het als goede maar vooral nog wenselijke praktijk. Dit project biedt de kans het te proberen. Even interessant is het (gratis!) laten analyseren van bij u beschikbare data of dossiers inzake re-integratie. Heeft u interesse, ziet u opties, al is het maar op voorwaarde dat anderen ook actie ondernemen: mail naar info@kwaliteitopmaat.com. Ton van Oostrum zal u over het vervolg informeren, met name wanneer SZW duidelijkheid schept.

Vraag de notitie “Experimenten re-integratie 2e spoor – Peter de Groot, 20 juni 2020”, bij info@kwaliteitopmaat.com