“Gezond werkend je pensioen halen: dat wil toch iedereen? Toch lukt dat nog niet altijd. Daarom is er tot en met 2025 de subsidie Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven.” Zo opent een nieuwsbericht van de Directie Uitvoering van Beleid van het ministerie van SZW.

Het gaat om de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven en Eerder Uittreden. Hierin is bijna een miljard beschikbaar, in overheidstermen ‘flankerend beleid’ bij het langer doorwerken vanwege de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd.

De regeling loopt al enkele jaren, voor ondersteuning van initiatieven van gezamenlijke werkgevers- en werknemersorganisaties. Als eerder aangekondigd kunnen binnenkort ook afzonderlijke werkgevers subsidie aanvragen. Dit is in 2023 mogelijk vanaf 1 september 9 uur tot en met 30 november 17 uur. In 2024 volgt een tweede aanvraagtijdvak. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag is € 75.000, totaal is er ruim € 80 miljoen beschikbaar. Een project kan lopen tot eind 2025.

Geïnteresseerd? Oriënteer u, en registreer u als aanvrager in augustus. Aanvragen worden te zijner tijd in volgorde van binnenkomst behandeld.

Naar de site van SZW

 

Aanvulling: het ministerie organiseeert webinars over deze subsidiemogelijkheid, op 13, 20 en 27 juni:

Webinars subsidie Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven | Nieuwsbericht | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)