Voor de ziekgemelde werknemer én de professionals is het meestal moeizaam, re-integratie bij een andere werkgever. Er is behoefte aan innovatieve aanpak, een subsidieregeling voorziet daar nu in.

Op 9 november ging de regeling open. Er is een ontwikkelbudget aan te vragen door consortia, tenminste bestaande uit (een) vertegenwoordiger(s) uit de doelgroepen:

– een onderzoeksorganisatie als hoofdaanvrager;

– werkgevers, denk aan werkgeversorganisaties, bedrijfstakken of leidinggevenden en HR-medewerkers van arbeidsorganisaties;

– (zieke) werknemers, denk aan werknemersorganisaties of OR-leden van arbeidsorganisaties of in een bedrijfstak, werknemers betrokken bij CAO afspraken, cliëntorganisaties of patiëntenverenigingen.

Ook betrokkenheid van arbodienstverleners is van belang.

Het ontwikkelbudget van maximaal € 50.000 is bedoeld voor het gezamenlijk opstellen van een uitgewerkte subsidieaanvraag binnen een (te vormen) consortium in de periode april tot juli 2022. Het tijdvak voor zo’n aanvraag loopt tot 13 januari 2022.

De uitvoeringsfase start per 2023. Daarvoor kan per consortium maximaal € 800.000,- (incl. BTW) subsidie aangevraagd worden voor de duur van maximaal vier jaar.

Lees alles op de site van ZonMW

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/verbetering-re-integratie-2e-spoor-oproep-voor-het-indienen-van-een-motivatiebrief/