Migrant na arbeidsongeval extreem kwetsbaar

Als een arbeidsmigrant arbeidsongeschikt raakt door een ongeval op het werk, dan wordt zijn positie direct penibel. Het digitale AM-web voor…