Als een arbeidsmigrant arbeidsongeschikt raakt door een ongeval op het werk, dan wordt zijn positie direct penibel. Het digitale AM-web voor intermediairs in verzekeringen laat een expert letselschade aan het woord. Deze ziet dat aan arbeidsmigranten vaak aanzienlijk letsel overkomt, omdat ze over het algemeen met zwaardere machines werken. Voor hen is er zelden of nooit juridische of financiële hulp. Ze spreken de taal niet, de verdiensten zijn meestal al overgemaakt naar familie in het thuisland. Bedrijven stellen soms alles in het werk om de migrant in een kwaad daglicht te stellen. Iemand had bijvoorbeeld in een fabriek met een grote zaagmachine zijn hand afgesneden. De werkgever vervalste een document waardoor blowen van de werknemer de oorzaak zou zijn, terwijl er niets deugde aan de machine, instructie en toezicht.

Het bericht op AM-web