Migrant na arbeidsongeval extreem kwetsbaar

Als een arbeidsmigrant arbeidsongeschikt raakt door een ongeval op het werk, dan wordt zijn positie direct penibel. Het digitale AM-web voor…

Verbeterplan na arbeidsongeval

De Arbeidsinspectie zal in najaar 2022 veel meer werkgevers gaan vragen zelf onderzoek te doen en een verbeterplan op te stellen als er een…