De Arbeidsinspectie zal in najaar 2022 veel meer werkgevers gaan vragen zelf onderzoek te doen en een verbeterplan op te stellen als er een arbeidsongeval met licht letsel heeft plaatsgevonden. Vorig jaar deed de dienst dat bij 94 arbeidsongevallen. De twee illustraties tonen (2.1) de werkwijze van de dienst, en (2.2) de afhandeling van arbeidsongevallen met licht letsel, dat zijn de situaties waarin de Inspectie de werkgever kan verplichten tot zo’n rapportage. De KoM-nieuwsbrief van 19 september geeft meer achtergrondinformatie.

Voor de arbosector is het nuttig te weten dat de Arbeidsinspectie vaker werkgevers zal aanzetten tot zelfwerkzaamheid. De arbodienstverlener kan ondersteuning geven.

De Monitor arbeidsongevallen 2021