“Het kabinet vindt dat een vaste baan de norm moet zijn en werkt daarom aan een nieuwe balans tussen vaste en flexibele contracten.” Dat is in de Troonrede van 2022 het duidelijkste punt wat betreft de toekomst van de arbeidsmarkt. Rutte-IV laat de koning een uitspraak doen van algemene aard, die óók betrekking heeft op het poldermodel: “Wat niet verandert, is dat samenwerking Nederland sterker maakt dan polarisatie. Dat is van alle tijden.”

Brede Maatschappelijke Samenwerking Burn-outklachten

Als voorspeld in de KoM-nieuwsbrief, bracht Prinsjesdag maar in beperkte mate nieuws voor de arbosector. Ook de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevat vooral een duiding van het bekende, zoals “het tijdelijk toestaan om bepaalde sociaal-medische beoordelingen vereenvoudigd of niet uit te voeren.” Voor de lange termijn wil het kabinet een integrale verkenning van het arbeidsongeschiktheidstelsel, door een onafhankelijke onderzoekscommissie. Onder het kopje “gezond en veilig werken” gaat het o.a. om de Arbovisie 2040, de kwaliteit en naleving wat betreft de RI&E, in Europees verband afspraken over grenswaarden voor gevaarlijke stoffen, en thuiswerk en hybride werken. De diverse initiatieven hebben hun eigen dynamiek of gebrek daaraan. Het ministerie lijkt één onderwerp extra in de etalage te zetten, het heeft als enige een kwantitatieve doelstelling. De KoM-deelnemer in de betreffende groep zag weinig actie. Die lijkt er toch: naast alles “werkt het kabinet samen met diverse partners aan een Brede Maatschappelijke Samenwerking Burn-outklachten (BMS). De ambitie van de BMS is om de opwaartse trend van het aantal werkenden met burn-outklachten te keren.”

Reacties

De FNV vindt “dat het kabinet een historisch pakket aan pleisters plakt”, maar “De lonen moeten flink omhoog met volledige compensatie van de inflatie.” De Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) stelt: “Het staat voor AWVN buiten kijf dat mensen in deze uitzonderlijke tijden geholpen moeten worden.” Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland VNO-NCW: “Het is goed dat het kabinet met verschillende maatregelen actie onderneemt om de koopkracht van burgers te verbeteren en dat er zo’n 600 mln. beschikbaar komt voor het mkb. .. Tegelijkertijd hebben ondernemers zorgen over .. kosten die zij momenteel op hun bord krijgen.” De organisatie Ondernemend Nederland, luis in de pels van MKB-Nederland, spreekt alleen over de lastenverzwaringen voor ondernemers, geen woord over koopkracht van de mensen.

Ondernemerskabinet

Een zeer opmerkelijke reactie komt van Het online platform “De Ondernemer”, onderdeel van DPG Media. Het heeft een dag voor Prinsjesdag een eigen ondernemerskabinet gevormd. Dat wil afschaffing van alle toeslagen, regelingen en heffingen. De gedachte minister van (net)werken is Kim Trotz, cofounder van The Freelance Qommunity, “Het freelance platform voor kennis, klussen en een ijzersterk netwerk”. Zij vindt het huidige beleid voelen “.. alsof flexibel werken continu wordt tegengewerkt. .. De overheid moet kijken naar de behoefte van de huidige en nieuwe generatie in plaats van vasthouden aan oude systemen en contractvormen. .. De nieuwe generatie hopt juist van baan naar baan, of begint gelijk voor zichzelf.”

Per saldo

Er is inderdaad beperkt nieuws voor de arbosector. De verschillen in visie van de partijen op sociaaleconomisch terrein blijven groot, ondanks de oproep tot minder polarisatie. De gedachte schaduwminister van (net)werken weet kennelijk niet dat burn-outklachten jongeren sterk treffen. Het blijft belangrijk dat de arbosector gewoon haar werk goed blijft doen.

Troonrede 

Begrotingen departementen waaronder SZW 

Kim Trotz in het Ondernemerskabinet