Idee voor het nieuwe jaar?

Ruim een op acht werknemers maakt ongewenst gedrag mee van collega’s en leidinggevenden. Dat zijn cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Bureau SKB weet wat meer informatie te geven over het vervolg na zo’n ervaring.

Het onderzoeks- en adviesbureau is met name bekend van onderzoeken over tevredenheid van medewerkers. Het bundelde zulke MTO’s uit de periode 2016 t/m 2020, met bijna 67.000 respondenten uit meer dan 230 organisaties.

Opmerkelijk: de eerste uitkomst komt overeen met die van de NEA: een op de acht medewerkers maakt ‘intern’ ongewenst gedrag op het werk mee. Bij vrouwen is dit met bijna 14 procent iets meer dan bij mannen (bijna 11 procent).

Nadere gegevens

De helft van de slachtoffers zegt plezier in het werk verloren te hebben. Ruim twee vijfde heeft serieus overwogen van baan te veranderen. Ruim een derde van de slachtoffers meldt minder goed gefunctioneerd te hebben, een op de twaalf heeft verzuimd van het werk.

SKB meldt dat drie kwart van de slachtoffers bij iemand terecht kon. Echter, het volgende belangrijke punt is dat van hen nog niet de helft de leidinggevende en/of de vertrouwenspersoon informeert. Het aantal officiële meldingen zal nog wel lager liggen, stelt SKB.

“Meldingen alleen geven geen goed beeld”

Het bureau bepleit dat werkgevers ongewenst gedrag nauwkeurig in kaart laten brengen: “.. bijvoorbeeld door betrouwbaar vragenlijstonderzoek. Hierin kunnen medewerkers hun ervaringen anoniem delen, waardoor je een beter beeld krijgt van de werkelijke situatie. Alleen afgaan op meldingen geeft geen betrouwbaar beeld.”

Zo eindigt SKB met reclame. De KoM-redactie laat dat passeren. Het is een passend voornemen voor het nieuwe jaar: breng het brede heikele onderwerp goed in beeld, maak het daarmee weer en meer bespreekbaar. En we maken reclame voor ons webinar en onze documentatie: “Geen ongewenste omgangsvormen, maar duurzaam veilig”.

Het onderzoek van SKB

KoM-webinar en -documentatie