Misbruik breed gehekeld

Het ministerie van SZW laat regelmatig onderzoeken wat op SZW-terrein punten van zorg voor mensen zijn. Blijkens de laatste publicatie scoren bij het…