Het ministerie van SZW laat regelmatig onderzoeken wat op SZW-terrein punten van zorg voor mensen zijn. Blijkens de laatste publicatie scoren bij het publiek de maatschappelijke tegenstellingen hoger dan eerder. Najaar 2021 maakte 58% zich zorgen over de toegenomen polarisatie (was 49% in het voorjaar). Dit is in lijn met ander onderzoek over ervaringen in de coronacrisis. Interessant is dat dit onderzoek tegelijk gangbare SZW-onderwerpen bevraagt. Dat geeft verrassende uitkomsten.

Highlights werkgevers en zzp’ers

> Van de ruim 500 werkgevers in dit onderzoek maakte circa een derde gebruik van een steunmaatregel of heeft daar gebruik van gemaakt. Bijna driekwart geeft aan dat de zogeheten NOW regeling heeft geholpen.

> Rond een tiende van de 534 werkgevers die de vraag daarover beantwoordden heeft zakelijke of privé schulden opgebouwd door corona, daarvan zegt ruim de helft aan dat deze een dreiging zijn voor het voortbestaan van het eigen bedrijf.

> Van de ruim 500 zzp’ers kan 33% niet gemakkelijk, maar ook niet moeilijk rondkomen. 10 procent heeft wel moeite om rond te komen. Ook heeft 5 procent van de zzp’ers problematische schulden.

Misbruik prioriteit voor publiek, werkgevers en zzp’ers

“Waar moeten de minister en staatssecretaris zich in de komende 12 maanden vooral mee bezighouden, vindt u?” Op die vraag antwoordden 817 mensen ‘uit het publiek’; 47% wees uit de ruim 20 gegeven mogelijke beleidsonderwerpen “Misbruik van uitkeringen en toeslagen” aan (zie illustratie). Dat is onveranderd de hoogste score. Ook bij werkgevers en zzp’ers scoort dit onderwerp het meest: 41% resp. 23%.

Dat is wel heel wrang, nu UWV WIA-voorschotten geeft, een deel daarvan later onterecht blijkt, terwijl de mensen (gelukkig maar) dat niet hoeven terug te betalen.

Lees de rapportage van bureau Kantar