Het BAR-instrument voor Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratiemogelijkheden van verzuimende werknemers: deze site en de KoM-nieuwsbrief gaven regelmatig aandacht aan dit nieuwe multidisciplinaire instrument voor gebruik door zowel bedrijfsartsen als arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Het beoogt eenduidigheid bij re-integratie van werknemers. Het instrument wordt doorontwikkeld, binnenkort komt daar een website over. In afwachting daarvan publiceren we hier een bericht over tweegesprekken waarin KoM-bestuurslid Madelijn de Kleine in gesprek met professionals u meeneemt in de informatiereis tijdens de re-integratie. Met natuurlijk aandacht voor het BAR-instrument.

BAR Talks: bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeringsarts in gesprek
Welke informatie is er nodig voor effectieve re-integratie?

Een zieke medewerker maakt in het re-integratietraject een reis langs verschillende professionals. Bij langdurig verzuim ziet de medewerker bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeringsarts. Soms is er ook contact met bijvoorbeeld arbeidspsychologen, arbeidshygiënisten, bedrijfsfysiotherapeuten.
Iedere professional onderzoekt, beschrijft en beoordeelt – en legt die informatie vast. Door de introductie van het instrument voor Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR) realiseerde bedrijfsarts Madelijn de Kleine zich dat ze een deel van die informatiereis niet kent. ‘Ik weet uiteraard goed wat de rol is van arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Maar het gekke is: ik weet niet precies wat een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige doet met de informatie die ik vastleg. En of zij wel de informatie krijgen die ze nodig hebben.’

Om antwoord te vinden op deze en andere vragen gaat Madelijn in de ‘BAR Talks’ op onderzoek uit. Ze praat met Lydia in ’t Hout, arbeidsdeskundige in de private sector, Arjan Henken, arbeidsdeskundige in de publieke sector, en Tim de Wit, verzekeringsarts in de publieke sector. Ze praten met elkaar over het proces van re-integratie, de samenwerking tussen de professionals, en de kansen en uitdagingen die een nieuw instrument biedt. Hoe lopen informatiestromen nu? En hoe zouden ze moeten lopen? Wat hebben we met z’n allen nodig om een zieke werknemer goed te begeleiden?
De terugkerende conclusie in alle gesprekken: samenwerken, maar vooral denken in mogelijkheden zijn essentieel voor effectieve re-integratie. Het BAR-instrument en het onderliggende, gedeelde begrippenapparaat helpen daarbij. ‘Het is heel fijn om gewoon met elkaar in gesprek te gaan’, aldus Madelijn. ‘Ik begrijp steeds meer wie welke informatie nodig heeft en waarom. Ik heb goede hoop dat een doorontwikkeld BAR-instrument onze samenwerking én de re-integratie nog verder kan verbeteren.’

‘Tijdens het gehele traject van re-integratie moet je de belastbaarheid en re-integratie multifactorieel bekijken. Dat doe je samen, als professionals.’ Benieuwd naar het hele gesprek tussen Madelijn en Lydia? Bekijk de BAR Talk.

‘We hebben heldere beschrijvingen nodig: in welke mate en situaties is iemand beperkt? En vooral: wat kan diegene nog wel?’ Benieuwd naar het gesprek tussen Madelijn en Arjan? Bekijk de BAR Talk.

‘Definities zijn belangrijk. We gebruiken nu soms hetzelfde woord, maar bedoelen dan iets anders.’ Benieuwd naar het gesprek tussen Madelijn en Tim? Bekijk de BAR Talk.

De video’s staan op de website van de NVAB