“Sommige bedrijfsartsen lijken er bijna van overtuigd dat een verzekeringsarts vreugde schept in het feit dat er een slak is gevonden waar nog een beetje zout op kan.” En het lijkt “.. soms wel alsof verzekeringsartsen de bedrijfsartsen zien als naïeve wezens, die keer op keer de Nederlandse verzorgingsstaat in gevaar brengen met hun weinig kritische houding.”

Wessel de With stapte in 2018 over vanuit het ziekenhuis naar de bedrijfsgeneeskunde. In TBV-online beschrijft hij zijn verwondering. Hij ziet geen duurzame samenwerking tussen bedrijfs- en verzekeringsartsen. Patiënten zouden ermee gediend zijn. Bedrijfsartsen zijn defensief, onder meer  vanwege de loonsanctie. Verzekeringsartsen hebben in UWV geen ruimte voor terugkoppeling. De With doet een voorstel om hun samenspel aan te wakkeren. Lees het op TBV-online