Arbeidsveiligheid: ‘deregulering is een goede zaak’

“Het arbeidsomstandighedenbeleid wordt al twee decennia gekenmerkt door deregulering en zelfregulering.” Zo opent een artikel in Arbo-online, over de…