“Het arbeidsomstandighedenbeleid wordt al twee decennia gekenmerkt door deregulering en zelfregulering.” Zo opent een artikel in Arbo-online, over de vraag naar het succes van dat beleid. De politiek en het ministerie spreken liever niet van deregulering en zelfregulering, maar van daadwerkelijk verantwoordelijkheid leggen bij de stakeholders, sociale partners voorop. De uiteenlopende verwoording duidt op stevige verschillen van inzicht.

Arbo-online interviewt drie zeer ervaren veiligheidskundigen, met samen bijna 100 jaar werkervaring. Twee van hen zijn ook nog arbeidshygiënist. Anders dan wellicht verwacht, zijn de drie positief over ‘de deregulering’. “Kijkend naar de rol van de overheid zijn de mannen eensluidend in hun oordeel: deregulering was, is en blijft voor hun een goede zaak.” En de toename van arbeidsongevallen dan? Steeds meer bedrijven komen “.. op een hoger niveau in de veiligheidsketen en zijn dan eerder bereid om een ongeval te melden.”

Lees alles: externe link https://www.arbo-online.nl/veilig-werken/nieuws/2020/01/arbeidsveiligheid-90-procent-gaat-gewoon-goed-10120104