Als het aan de commissie Borstlap ligt, is de arbeidsmarkt van de toekomst een weg met uitsluitend drie rijbanen:

  • de arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd tussen werkgever en werknemer
  • uitzendwerk, via een beroepsmatig uitzender, met een maximumtermijn bij éénzelfde inlener
  • het zzp-schap, met geen of nauwelijks fiscale bevoordeling ten opzichte van werknemers.

Aldus de presentatie van de commissie op 23 januari.

Leden van de KoM kregen de volgende dag een extra nieuwsbrief daarover, met focus op punten met relevantie voor de arbosector: loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar, geen plicht tot re-integratie in het ‘tweede spoor’, één basis ao-verzekering voor alle werkenden. Volgende nieuwsbrieven behartigen de kwesties op de vluchtstrook en op plekken voor bijtanken en parkeren.

 

Al akkoord over werkcode

De drukte rond de toekomst van de arbeidsmarkt doet vergeten dat er al positieve ontwikkelingen zijn. Vijf financiële instellingen hebben begin december een ‘werkcode’ vastgesteld met de bonden. Flexibele krachten zoals payrollers, uitzendkrachten en zzp’ers zullen gelijkgeschakeld worden met vaste krachten. Achmea, ASR, NN, VGZ en ING zijn het met de bonden CNV, FNV en Unie eens over tegengaan van een tweedeling. De afspraken betreffen vijf punten.

  • Degenen die hetzelfde werk doen, worden gelijkwaardig beloond en gewaardeerd.
  • Werkenden hebben toegang tot voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen.
  • Werk wordt georganiseerd in duurzame arbeidsrelaties.
  • Goed werkgeverschap is ook goed opdrachtgeverschap.
  • Werken bij een van de betrokken organisaties draagt bij aan het vergroten van arbeidsmarktwaarde van mensen.

Vooralsnog gaat het om intenties, die de komende drie jaar een vertaling krijgen in de cao’s. “Het is voor het eerst dat sociale partners binnen een sector zonder overheidsinmenging afspraken maken over goed werkgeverschap in een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt.” Zo schrijft een digitaal vakblad voor de verzekeringsbranche. Het ideaalbeeld is een CWO, een Collectieve Werkenden Overeenkomst: voor alle medewerkers, ongeacht het dienstverband. Anderen dan de werknemers krijgen toegang tot programma’s voor leren, ontwikkelen en werken aan vitaliteit.

 

Externe link https://www.amweb.nl/branche/nieuws/2019/12/achmea-asr-nn-vgz-en-ing-willen-arbeidsmarkt-voor-flexkracht-gelijktrekken-met-cao-personeel-101120471