Burn-outklachten heten toe te nemen. Dat weegt zwaar in de analyses van de twee recente rapporten over de toekomst van de arbeidsmarkt. Sociale partners echter zijn het allesbehalve eens over aard en ernst van burn-outklachten. In dergelijke situaties voorziet het Nederlands overlegmodel erin dat onderzoek sociale partners helpt: met feiten en uitgangspunten voor een gespreksbasis en werkbare oplossingen. Er loopt al enige tijd grondig onderzoek naar burn-outklachten. De commissie voor SZW van de Tweede Kamer behandelt 20 februari een tussenrapportage. De onderzoekers concluderen dat veel problematiek niet te verklaren is. Ze zien in de klinische praktijk betwist worden of de fenomenen wel werkgebonden zijn. Een eindrapport wordt verwacht in de tweede helft dit jaar. De KoM vreest ook daarin voor te weinig praktische input voor overleg tussen werkgevers en werknemers. We stuurden een brief aan de Kamercommissie: laat de staatssecretaris nu sociale partners in de begeleidingsgroep betrekken.

Verbeterplan na ernstig arbeidsongeval

We schreven op deze site meermalen over het mogelijke vervolg op een ernstig arbeidsongeval: het opstellen van een verbeterplan door de werkgever, wat ons betreft met werknemers en arbodienstverlener. Het idee was twee jaar geleden opgekomen in diezelfde Kamercommissie, en onderschreven door een grote meerderheid van de plenaire Kamer. Het onderwerp kreeg inmiddels zelfs belangstelling van de Koning.

Diezelfde 20 februari behandelt de Kamercommissie het Jaarplan van de Inspectie SZW. Dat bevat nauwelijks voornemens ter zake. De KoM schreef in dezelfde brief aan de commissie: “Wij trekken ons arbeidsongevallen aan: (de impact en opvolging van) arbo-advisering moet beter. Wij bepleiten: laat de staatssecretaris en Inspectie meer doen wat betreft verbeterplannen na een ernstig arbeidsongeval, laat hen de betreffende arbodienstverlener daarbij betrekken.”

 

Download de brief aan de Kamer, PDF: 200203-KoM-a-2eKcie-burn-out-verbeterrapp-na-ongeval-tbv-cie-szw-20-febr

Lees ook niewsbericht KoM 20 december 2019, PDF:  191220 Koninklijke aandacht voor verbeterplan