De Wet Arbeidsmarkt in Balans geldt sinds 1 januari. De overheid wil met deze opvolger van de Wet Werk en Zekerheid minder verschil tussen werknemers met vaste resp. flexibele contracten. Het minste gevolg voor de arbosector is dat ze een tandje bij moet zetten, de populatie werknemers groeit immers. Voor werkgevers is het volgens het kabinet aantrekkelijker werknemers in vaste dienst te nemen. Werkgeversorganisaties zagen dat anders. Tot in de Eerste Kamer was de klacht dat payrolling duurder zou worden. ‘Dat is juist de bedoeling’, betoogde minister Koolmees indertijd.

De grote vraag is: werkt de wet? Payrollbedrijven meldden de eerste dagen van het jaar al helemaal klaar te zijn om klanten-werkgevers te (blijven) bedienen. Ontwijkingsmogelijkheden en alternatieven: er werd vorig jaar volop over gespeculeerd, nu wordt er volop mee geadverteerd.

Soms vaste contracten

De FNV ziet in sommige gevallen dat de WAB zijn doel bereikt: er is sprake van aanbieden van vaste contracten aan werknemers. De bond ziet werkgevers ook de wet omzeilen. “Helaas blijkt de invoering van de WAB voor veel werkgevers een uitnodiging tot een zoektocht naar ontduikingsmogelijkheden.” De bond ziet een nieuwe markt van adviseurs over constructies om risico’s af te wentelen op werknemers.

Meldpunten

De vakcentrale voor professionals (VCP) heeft, ter inventarisatie, een meldpunt om werknemers hun ervaringen met de WAB te laten geven.

Een aantal werkgeversorganisaties heeft een site ingericht: Werkt de WAB voor jou? Op de openingspagina verschijnen zeven representanten van branches. Het meest gematigde commentaar luidt: “De WAB probeert een probleem op te lossen dat er niet is”. De site informeert over de verschillende onderdelen van de wet, en roept op vragen, zorgen en problemen te melden. “Op die manier houden we een vinger aan de pols en kunnen we ‘Den Haag’ duidelijk maken wat wel werkt en – vooral – wat niet.”

Helaas geven deze sites geen inzage in de meldingen. Het is dus afwachten of er een gedeeld beeld komt over de werking van de wet. De beeldvorming door partijen doet daar vooralsnog aan twijfelen. Wordt vervolgd, hopelijk positief.

Illustratie van site werkgevers, rechts van FNV, onder van ‘alternatieve aanbieder’

FNV, externe link https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2020/01/werkgevers-omzeilen-wet-arbeidsmarkt-in-balans-doo

VCP, externe link https://www.vcp.nl/meldpunt-wab/?preview=true

Werkgevers, externe link, https://werktdewabvoorjou.nl/nl/home#wabtxt