https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/infographic-afspraken_loondoorbetaling_v2.pdf 

Dze infographic uit december 2018 geeft de essentie van deze verzekering.

 

 

……………………………………………..

Artikel in de KoM-nieuwsbrief van 1 maart 2021

MKB verzuim-ontzorg-verzekering een succes?

Minister Koolmees en anderen positief

Van mkb-bedrijven in de (af)bouwsector had 10% vorig jaar de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. 83% kent dit verzekeringsproduct niet, drie kwart van hen is niet geïnteresseerd om zich erin te verdiepen. Half december leidde onderzoek van brancheorganisaties tot Kamervragen, 18 februari antwoordde minister Koolmees. Hij toont zich in vier pagina’s tekst “niet ontevreden”, er is sprake van een aanloopperiode sinds begin 2020, er geldt een bijzondere situatie vanwege corona. Op de vraag naar gebruik en bekendheid in andere sectoren, zegt de bewindspersoon dat er geen cijfers bekend zijn. Vervolgens geeft hij uitvoerig cijfers over het aantal hits en het bereik van de voorlichtingscampagne van MKB-Nederland. Ook met het Verbond van Verzekeraars is er contact geweest voor deze informatie aan het parlement. Het Verbond heeft hem “.. laten weten dat zij positief is over de verwachte groei van het gebruik van het product.” Zonder cijfers.

Eerder KoM-nieuwsbericht over MKB verzuim-ontzorg-verzekering

De beantwoording van minister Koolmees

…………………………………………

Geplaatst 17 augustus 2020  De MKB verzuim-ontzorg-verzekering – Nieuw totaaloverzicht wijst op addertje onder het gras

Het moet het najaar van de waarheid worden. Na uitbundige presentaties eind 2018 en begin 2019 werd het stil rond deze MVOV. Mettertijd heette het dat verkoop van het product vooral in 2020 gestalte zou krijgen. Met andere woorden: dit najaar is het laatste moment voor verzekeraars om een grote slag te slaan, vóór de vaak gebruikelijke contractwisseling per januari.

Keuzeruimte

De digitale publicatie HR-Rendement brengt een artikel en een uitgebreid overzicht van het aanbod. De zeven verzekeraars bieden een grote keuzeruimte: met name wat betreft de dekkingspercentages voor de loondoorbetaling, de omvang van de eigenrisicoperiode en meeverzekeren van de werkgeverslasten.

De MVOV vloeit voort uit afspraken – geregisseerd door minister Koolmees – van de centrale werkgeversorganisaties en het Verbond van verzekeraars. Hun convenant beoogt zekerheden, zoals stabiliteit in premie. Indien een verzekeraar geen onderscheid maakt naar werkgeversgrootte, dan mag maximaal 25% van het eigen verzuim meetellen voor de premie. Dat brengt HR-Rendement tot benoemen van het nadeel dat er bij geen of laag verzuim toch kosten zijn. Het advies is dan ook goed te kijken hoe de verzekeraar omgaat met het meetellen van het eigen verzuim.

Addertje onder het gras?

Blijkens het overzicht zijn er vijf verzekeraars die geen limiet stellen aan de bedrijfsomvang van de te MVOV-verzekeren werkgevers. Het wordt de vraag hoe verzekeraars omgaan met grote werkgevers. Die hebben gewoonlijk twee keer zoveel verzuim. Als zij meedoen, wordt een fors deel daarvan ‘gemiddeld’ over alle MVOV-verzekerden. Dat kan uiteindelijk uitpakken als in de collectieve Ziektewet tot 1994, toen het kleinbedrijf het hoge verzuim van het grootbedrijf ‘subsidieerde’.

Meer weten?  Het volledige artikel verschijnt in de nieuwsbrief van Kwaliteit op Maat van 31 augustus: word lid van Kwaliteit op Maat!

 

Geplaatst 12 februari 2020. Het is stil rond de verzuim-ontzorg-verzekering. Volgens ‘Borstlap’ zou het MKB niet zonder kunnen. Maar de klanten van verzekeraars lijken daar anders over te denken. Janthony Wielink op LinkedIn, externe link, https://www.linkedin.com/pulse/borstlap-over-mkb-verzuim-ontzorg-verzekering-janthony-wielink/?trackingId=LX57QdQ7skew%2FWxiHTMpdg%3D%3D

 

Geplaatst 30 december 2019:

“Loondoorbetaling bij ziekte. Daar wil je niet ziek van zijn!”  Met die slogan startte MKB-Nederland 9 december de campagne inzake de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Merkwaardig genoeg zonder persbericht en met een website waarin marginaal te herkennen is dat MKB Nederland deze steunt. Het Verbond van Verzekeraars linkte enkele dagen later naar de site maar met een anders luidende URL. Het Verbond spreekt over een “verzuim-ontzorgpolis”, een term die op ontbreekt op de campagnesite. Centrale boodschap daar is dat de verzekering per 1 januari kan worden afgesloten. Er is geen uitleg, bij Verbond noch MKB, waarom in eerdere berichten sprake was van ingaan van de verzekering per 1 januari met afsluiten voordien. Hoe dan ook, voor de arbosector is op de campagnesite interessant het verhaal van een werkgever: ‘Ik ben al anderhalf jaar onverzekerd’. Leerzaam, ook vanwege de toelichting: de verzekeraar verhoogde de premie met 1000 %!

Externe link, https://loondoorbetalingbijziekte.nl/

Verbond van Verzekeraars, externe link, https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/verbond-steunt-campagne-mkb-verzuim-ontzorgverzekering

Het intermediair laat zich ook horen, externe link, https://www.insucare.nl/nieuws/nu-online-verzuim-ontzorgpolis-nl/

…………………………………………

Geplaatst 17 juli 2019:

Werkwijzer Casemanagement De MKB verzuim-ontzorgverzekering gaat op 1 januari 2020 van start. In de aanloop publiceerden het Verbond van Verzekeraars en de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL) op 15 juli 2019 de Werkwijzer Casemanagement. Deze handreiking voor casemanagers moet bijdragen aan een uniforme en transparante werkwijze.

Link: https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/verbond-en-oval-publiceren-werkwijzer-voor-nieuwe-mkb-verzuim-ontzorgverzekering

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Reacties

Er is een hoofdrol weggelegd voor de casemanager. Het Verbond van Verzekeraars laat OVAL-directeur Petra van de Goorbergh daarover aan het woord. Externe link       (geplaatst 13 september 2019)

 

Inkomensadviseurs en OVAL bezorgd om macht verzekeraars   Inkomensadviseurs vrezen inhoudelijk niet om het product heen te kunnen, terwijl verzekeraars stevig aan de touwtjes trekken: een cynisch-kritische toon van deze adviseurs van het mkb! Aldus een artikel in ‘am: platform voor professionals in de financiële dienstverlening’. Het bevat nog meer nieuws en pittige opvattingen:

  • Welke verzekeraars bieden al per 1 januari 2020 de MKB verzuim-ontzorg-verzekering?
  • Worden kleine arbodiensten weggedrukt door voorkeuren van de verzekeraars?
  • Petra van de Goorbergh van OVAL wil met het Verbond van Verzekeraars in gesprek, “maar erkent dat het mededingingsrechtelijk onmogelijk zal zijn verzekeraars hun vrije keuze af te pakken voor arbodienstverleners waarmee ze samen willen werken.”
  • Premies voor de MKB verzuim-ontzorg-verzekering blijken niet veel hoger dan bestaande producten die meestal minder dekken.
  • Er bestaat geen acceptatieplicht. Worden bedrijven met een groter risico uitgesloten van de verzekering?

Externe link.  (geplaatst 29 augustus 2019)

 

Gaat MKB verzuim-ontzorg- verzekering prijsstabiliteit en solidariteit terug brengen of juist het tegenovergestelde? Bernardo Walta, directeur Commercie bij verzekeraar De Goudse, noemt een herkenbaar voorbeeld. Een ondernemer doet al veel aan preventie, heeft soms ook een beetje geluk met het personeel,  claimde weinig, heeft een lagere premie. “Is deze mkb’er bereid om voor prijsstabiliteit [van de ontzorg-verzekering] een hogere premie te betalen of kiest hij of zij toch voor het scherpere, meer individuele en fluctuerende aanbod?” Externe link(geplaatst 5 augustus 2019)

 

“De verzuim-ontzorg-verzekering is een schijnoplossing”. Column op site VVP – financieel adviseurs. Angelo Wiegmans schrijft: “Uitvoerig heb ik aan de werkgever uitgelegd wat de nieuwe MKB verzuim-ontzorg-verzekering allemaal zou moeten oplossen en wat de verbetering allemaal inhoudt. Weet je wat de werkgever zei? Een verzekeraar die mijn belangen gaat vertegenwoordigen? Laat maar, ik bel wel een raadgever…” Externe link(geplaatst 14 juli 2019)

 

Deze  verzekering wordt duurder!  Medewerkers van Centraal Beheer laten zich door PW interviewen. “Je betaalt niet de laagste prijs, maar je koopt wel meer dienstverlening in ..”. Maar ook: “Kleine werkgevers krijgen gemiddeld eens in de zeven jaar te maken met langdurig verzuim. Juist in die groep is er weinig ervaring met verzuim, waardoor het belangrijk is om het proces uit handen te kunnen geven.” Externe link.  (geplaatst 10 mei 2019)

 

Angelo Wiegmans geeft in het VVP-magazine een feitelijke beschrijving van de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering. Financieel adviseurs, doelgroep van het blad, krijgen een behoorlijk sceptische conclusie te lezen: kan deze verzekering conflicten bij ziekteverzuim managen?  (geplaatst 29 maart 2019)

 

 

 

Janthony Wielink heeft op LinkedIn een uitgebreid en mijns inziens uitstekend commentaar, zie https://www.linkedin.com/pulse/verzuimplannen-koolmees-janthony-wielink/. Hij fileert de diverse ‘oplossingen’ van minister Koolmees als kans- en inhoudsloos. Zijn slotalinea begint met “Wat mij betreft zijn de plannen te vaag en zonder feitelijke inhoud. We hebben echter nog twee jaar om de plannen nader te concretiseren.” Daar zit een misverstand. Doel is zaken zo te regelen dat verzuimgevallen die ingaan op of na 1 januari 2020 onder deze verzekering kunnen vallen. Dat betekent dat verzekeraars per september 2019 hun aanbod klaar moeten hebben. Kortom, wie het aangaat moet alle zeilen bijzetten om voor de zomer van 2019 een bijdrage te hebben geleverd.  Ton van Oostrum, 14 januari 2018

        

 

https://www.linkedin.com/in/igorjanssen/detail/recent-activity/posts/

 

Blogger André Weel in Medisch Contact vermoedt dat de minister niet met de NVAB en NVVG heeft gepraat bij het bedenken van de maatregel, dat de verzekeringsarts niet meer de bedrijfsarts kan ‘overrulen’ qua medische advisering in de periode tot de WIA-aanvraag. “Koolmees wil af van het gezeur van het MKB. .. Bedrijfsartsen moeten hem helpen bij het oplossen van zijn probleem met de werkgevers. .. Maar de bedrijfsarts is al veel te veel een poortwachter.” https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/het-kerstpakket-van-koolmees.htm

 

Keerpunt op LinkedIn, 20 december 2018   “Werkgevers hebben de verplichting om aan zieke werknemers 104 weken het loon door te betalen en hen te ondersteunen bij re-integratie. Het Ministerie van SZW, MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars hebben een Convenant gesloten om per 1 januari 2020 te komen tot de zogenaamde ‘MKB verzuim-ontzorg-verzekering‘. De kern van deze verzekering is dat de werkgever maximaal ontzorgd wordt in hun re-integratieverplichtingen. Wij vinden dit goed nieuws!”

 

 

Blog van Janthony Wielink: “De politiek erkent met de ontzorgverzekering dat het systeem zo complex is geworden, dat een gemiddelde werkgever het niet meer snapt. Maar ook dat de gemiddelde werkgever geen middelen heeft om in te grijpen, omdat hij AVG-monddood is gemaakt. Laten we in ieder geval hopen dat de politiek de verzekeraars nu meer re-integratieruimte gaat geven om te streven naar een betere arbeidsparticipatie van arbeidsongeschikte werknemers. Dat zal ook een strijd worden met de vakbonden: op winst beluste verzekeraars die zich gaan bemoeien met zieke werknemers …… Of omgekeerd: wordt er nu vertrouwd op private partijen om een WIA-debacle op te lossen?”

https://www.linkedin.com/pulse/gemiste-wia-kans-janthony-wielink?articleId=6481808782119755776#comments-6481808782119755776&trk=prof-post

 

https://www.oval.nl/nieuws/oval-positief-over-pakket-maatregelen-loondoorbetaling

 

 

Het SZW-nieuwsbericht over de (MKB) verzuim-ontzorg-verzekering:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2018/12/20/loondoorbetalingsverplichting-zieke-werknemers-voor-kleine-ondernemers-makkelijker-en-goedkoper    Dit geeft links naar alle SZW-documenten; het laatste, de fact sheet, bevat een beknopt overzicht.

 

MKB-Nederland met haar nieuwsbericht hierover:

https://www.mkb.nl/nieuws/ondernemers-afspraken-loondoorbetaling-belangrijke-stap-vooruit 

 

Nieuwsbericht van het Verbond van Verzekeraars:

https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/verzekeraars-verbinden-zich-aan-maatregelen-loondoorbetaling