Minister Koolmees heeft tijd nodig om daarop te reageren

“Het lijkt erop dat de MKB-verzuim-ontzorgverzekering vooralsnog voor niet veel Mkb’ers iets toevoegt aan het palet aan mogelijkheden om de MKB’er te ontzorgen.” Dat is een conclusie van bureau Panteia, in een onderzoek in opdracht van AFNL-NOA. Deze vrij onbekende organisaties trokken er nauwelijks aandacht mee. Hun initiatief over het nu een jaar werkende verzekeringsproduct blijkt betekenisvol.

De Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is een landelijke koepel van brancheorganisaties met samen ruim 1.800 leden mkb-bouwbedrijven. De Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven heeft ruim 1.600 mkb-afbouwbedrijven als lid. De twee werken samen aan belangenbehartiging, in een stichting met onder meer een ‘Politiek beleidsbureau’. Voorzitter is Sharon Gesthuizen (voormalig SP-kamerlid, nu GL-lid). De ondernemersorganisaties lieten in oktober onderzoek doen naar bekendheid en gebruik van de MKB verzuim-ontzorg-verzekering.

Onbekend, weinig interesse

Panteia hield telefonische interviews met 360 mkb-bedrijven (niet alleen leden) uit de AFNL-NOA-sectoren. Enkele hoofdpunten uit de uitkomsten:

  • de ‘normale’ verzuimverzekering is bekend bij 88%
  • de MKB verzuim-ontzorg-verzekering is bekend bij 17%
  • 10% heeft deze verzuim-ontzorg-verzekering in 2020; een derde heeft er een beroep op gedaan, allen willen continueren
  • enkele procenten denken deze verzekering af te sluiten voor 2021
  • 73% van de bedrijven die nog niet bekend waren met de MKB-verzuim-ontzorgverzekering is niet geïnteresseerd om zich erin te verdiepen.

Gesthuizen stuurde 12 november het rapport met een brief aan de Tweede Kamer, met de vraag om naar de in het Regeerakkoord “.. gedane beloften te kijken, namelijk het verkorten van de loondoorbetalingsperiode, ten gunste van het mkb.”

Politieke stilte

Pas 17 december kreeg dit aandacht. CDA-Kamerlid Palland stelde schriftelijke vragen: hoe is de onbekendheid te verklaren, werkte de publiciteitscampagne? En: “Klopt het dat een MKB-verzuim-ontzorgverzekering vaak duurder is dan een verzuimverzekering met conventionele dekking?” Haar slotvraag: “Zou naar uw mening een verkorting van de loondoorbetalingsperiode niet alsnog de meest effectieve manier zijn om m.n. kleine werkgevers te ontzorgen?” Op 14 januari reageerde minister Koolmees: hij kan niet antwoorden binnen de gangbare termijn van drie weken, er is meer tijd nodig voor afstemming.

Wordt vervolgd

Koolmees noemde in december 2018 het pakket met de MKB verzuim-ontzorg-verzekering een gezamenlijke “grote stap om een lang slepend probleem aan te pakken.” De afspraken met ook verzekeraars dienden tot apaiseren van werkgevers na het toen geklapte pensioenoverleg. Het Panteia-onderzoek is – voor zover bekend – de eerste publicatie over werking in de praktijk. De uitkomsten lijken geen bemoediging voor de minister. Uitblijven van antwoord op schriftelijke vragen is na zes weken ‘strafbaar’: de bewindspersoon kan dan verplicht worden tot opdraven bij het mondelinge vragenuurtje. We houden u op de hoogte. In een volgende nieuwsbrief meer over dit onderzoek. Het kreeg tot nu in de verzekeringssector geen aandacht.

Het rapport van Panteia / AFNL-NOA

De vragen van CDA-Kamerlid Van Palland