Een derde van werkende ingezetenen in de VS gaf aan dat zouden blijven werken als ze zich een beetje ziek voelden vanwege COVID-19. Dit vanwege financiële druk. Jongeren en mensen met meer inkomen dan $ 90.000 per jaar maakten minder vaak melding van zulk COVID-19-presenteïsme.

De Johns Hopkins Universiteit in Baltimore, Maryland USA is hier bekend vanwege z’n overzicht van ‘corona wereldwijd’. Drie onderzoekers gingen in op sociale verschillen in de VS. Data van mobiele telefoons toonden in maart en april 2020 een drastische vermindering van mobiliteit in VS-gebieden met een hoog inkomen, terwijl de armste gebieden een toename van mobiliteit lieten zien.

Enquête

De drie hielden voor meer inzicht een online-enquête op Amazon’s Mechanical Turk, een platform voor uitbesteden en aannemen van digitaal te verrichten klusjes. De steekproef, met uiteindelijk 220 deelnemers, is volgens de drie meer representatief dan andere bevragingen online én meer extern valide. Het leidt tot uitkomsten als bovengenoemde. Er blijkt samenhang met zorgen die mensen zich maken of ze te eten zullen hebben.

Het artikel in het Journal of Occupational en Environmental Medicine leest deels als een pamflet tegen de minimale arbeidsbescherming in de VS. Die zijn een van de weinige hoogontwikkelde landen zonder nationaal betaald ziekteverlofbeleid. Zo krijgt slechts 51% van de werknemers in het onderste kwartiel van de loonverdeling ziektedagen betaald, tegen 92% in het bovenste kwartiel. Nieuwe wetgeving, de Families First Coronavirus Response Act, van april 2020 dekt voor de werkgever tijdelijk betaald ziekteverlof van werknemers met COVID-19. Bedrijven met meer dan 500 medewerkers zijn echter uitgesloten.

Verbijsterend

De Nederlandse lezer kijkt niet meer op van zulk nieuws over de VS. De publicatie bevat toch nog een aspect dat verbijstert. Het drietal motiveert hun enquête ook vanuit gegevens van de H1N1-griepuitbraak in 2009. Toen werd geschat dat 8 miljoen werkende personen die besmet waren met H1N1 geen verlof namen, wat resulteerde in H1N1-overdracht naar maximaal 7 miljoen collega’s. Er bleek toen een hogere incidentie van H1N1 bij personen die geen betaald ziekteverlof hadden. Een modelberekening over de toenmalige situatie kwam uit op 39% minder infecties in geval van twee dagen betaald ziekteverlof. Zo’n maatregel zou ook de vaccinatiegraad ten goede komen. De drie schrijven: “Duurzame en systemische oplossingen die betaald ziekteverlof garanderen ook na de COVID-19-pandemie zullen de voorbereiding op een toekomstige gezondheidscrisis vergroten en bescherming bieden bij andere uitbraken van infectieziekten.” Verbijsterend optimistisch, die Amerikanen?

Het artikel in JOEM