Ja zeker! Ook deze instelling is overtuigd van het belang van een ‘batenstrategie’. Gezondheid is geen kostenpost, het investeren in de gezondheid van mensen kan meer lonen. Zo’n visie en praktijk ontbreken nog te vaak, ze zijn wezenlijk voor een toekomstbestendige gezondheid en zorg, naast de huidige focus op ziekte, risico’s en schadelast.

Bijvoorbeeld verzekeraars maken voorzichtig de beweging naar vitaliteitsdenken. Het is belangrijk dat vaker de juiste prikkels in het bestaande zorgstelsel worden ingebouwd.

De Federatie voor Gezondheid en Alles is Gezondheid organiseren 9 maart 14-15 uur een verdiepend webinar,

“Batenstrategie voor Gezondheid en Vitaliteit: kansen voor de toekomst”

De vragen:

  • Waarom is de verschuiving van ‘kosten naar baten’ zo belangrijk?
  • Wat zijn kansrijke ontwikkelingen voor gezondheid als verdienmodel?
  • Hoe kunnen we investeringen in preventie (toch) terugverdienen?
  • Hoe kunnen verzekeraars de beweging naar gezondheid versnellen?
  • Wat zijn ideale systeemprikkels om gezondheid te laten floreren?
  • Welke kennis is nodig om mensen te gidsen in een gezond leven?

Een van de sprekers is Peter Hoekstra, bij De Nederlandsche Bank toezichthouder op zorgverzekeraars. Hij verbindt in het webinar uiteenlopende perspectieven in het complexe veld van zorg(verzekeringen).

Hoogst interessant voor de arbosector! Meer weten, inschrijven