De MKB verzuim-ontzorg-verzekering – Nieuw totaaloverzicht wijst op mogelijk addertje onder het gras

Het moet het najaar van de waarheid worden. Na uitbundige presentaties eind 2018 en begin 2019 werd het stil rond deze MVOV. Mettertijd heette het dat verkoop van het product vooral in 2020 gestalte zou krijgen. Met andere woorden: dit najaar is het laatste moment voor verzekeraars om een grote slag te slaan, vóór de vaak gebruikelijke contractwisseling per januari.

Keuzeruimte

De digitale publicatie HR-Rendement brengt een artikel en een uitgebreid overzicht van het aanbod. De zeven verzekeraars bieden een grote keuzeruimte: met name wat betreft de dekkingspercentages voor de loondoorbetaling, de omvang van de eigenrisicoperiode en meeverzekeren van de werkgeverslasten.

De MVOV vloeit voort uit afspraken – geregisseerd door minister Koolmees – van de centrale werkgeversorganisaties en het Verbond van verzekeraars. Hun convenant beoogt zekerheden, zoals stabiliteit in premie. Indien een verzekeraar geen onderscheid maakt naar werkgeversgrootte, dan mag maximaal 25% van het eigen verzuim meetellen voor de premie. Dat brengt HR-Rendement tot benoemen van het nadeel dat er bij geen of laag verzuim toch kosten zijn. Het advies is dan ook goed te kijken hoe de verzekeraar omgaat met het meetellen van het eigen verzuim.

Addertje onder het gras?

Blijkens het overzicht zijn er vijf verzekeraars die geen limiet stellen aan de bedrijfsomvang van de te MVOV-verzekeren werkgevers. Het wordt de vraag hoe verzekeraars omgaan met grote werkgevers. Die hebben gewoonlijk twee keer zoveel verzuim. Als zij meedoen, wordt een fors deel daarvan ‘gemiddeld’ over alle MVOV-verzekerden. Dat kan uiteindelijk uitpakken als in de collectieve Ziektewet tot 1994, toen het kleinbedrijf het hoge verzuim van het grootbedrijf ‘subsidieerde’.

Meer weten?  Het volledige artikel verschijnt in de nieuwsbrief van Kwaliteit op Maat van 31 augustus: word lid van Kwaliteit op Maat!