Zes maanden een experiment met de vierdaagse werkweek: daarna wilde 90% van de werknemers en werkgevers deze behouden!

Een mooi onderwerp voor wie in deze vakantieperiode werkt

Vanaf juni 2022 hebben bijna 100 Britse bedrijven met 3.000 werknemers zes maanden lang tests uitgevoerd voor de vierdaagse week. Dit met deelname vanuit alle sectoren en bedrijfsgroottes l. Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge en Boston College maakten bij 61 van hen na zes maanden de balans op. De gemiddelde wekelijkse werktijd werd teruggebracht van 38 naar 34 uur, de gemiddelde dagelijkse werktijd werd daardoor verlengd van 7.36 uur naar 8.30 uur.

Aan het einde van dit experiment wilde 90% van de werknemers de vierdaagse werkweek behouden, net als hun werkgevers. Waargenomen resultaat: 65% minder ziekteverzuim, minder stress, burn-out en meer werkplezier; verbeterd emotioneel, mentaal en fysiek welzijn, betere slaap, minder vermoeidheid, beter gezinsleven, betere gendergelijkheid. De productiviteit bleef gelijk, terwijl een omzetstijging van gemiddeld 1,4% gerealiseerd werd.

De onderzoekers merken op dat dit voorlopige resultaten zijn, een formeel wetenschappelijk beoordelingsproces op álle bevindingen volgt nog.

Het voorlopig onderzoeksrapport