Het kabinet wil EigenRisicoDragen (ERD) voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten terug brengen van 10 naar 5 jaar. Het vorige kabinet streefde er al naar. Dit op aandrang van sociale partners, al jaren geleden; ze willen ERD ook voor middelgrote en kleinere bedrijven aantrekkelijk maken. Minister van Gennip beloofde een uitwerking vóór komende zomer. Onze beknopte analyse geeft de indruk dat de bewindspersoon nog voor lastige beslissingen staat. Een nieuwe themapagina op de KoM-site laat dat zien. Ook is er meer algemene achtergrondinformatie over ERD. Zie het themadossier