Minder dan de helft van de zorggebruikers ervoer een goed gesprek met de zorgverlener over beslissingen rond zorg en ondersteuning. Veel zorgverleners hadden daarentegen juist het idee dat patiënten wel al voldoende betrokken werden. Dit bleek in 2020 in onderzoek.

Er loopt een campagne voor verbetering, een gezamenlijk initiatief van organisaties van patiënten resp. van zorgverleners. In januari sloot de NVAB zich erbij aan. De campagne is te zien en te horen op radio en TV, in printadvertenties, online, op sociale media en buitenreclame. Daarnaast in een veelvoud aan vakmedia voor zorgverleners en op tal van plekken waar zorg en ondersteuning plaatsvindt, zoals ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en behandelcentra. Om de effecten te meten, is in juni 2021 een 0-meting uitgevoerd onder zorggebruikers en zorgverleners. De campagne startte 6 september. Eind oktober/begin november is een tussenmeting gedaan onder zorggebruikers. De uitkomsten zijn nu beschikbaar.

Er is te lezen dat een derde van de mensen de campagne herkent, en dan vooral van televisie.

De onderzoekers spreken van een “voorzichtig positieve beweging”. Ze zien het als positief is dat het commitment op twee van de vijf hoofddoelgedragingen significant is gestegen. Dat gaat om voorbereiden en vooraf nadenken, hier weergegeven. In rood het gehoopte cijfer.

Deze ‘kleine’ cijfers en het ontbreken van vooruitgang op drie andere onderdelen maken bezorgd over het effect van de campagne. Anderzijds: een organisatie van zorggebruikers toont zich optimistisch: “We zien sneller resultaat op Samen Beslissen dan ik had verwacht”.

In 2022 wordt een nameting gedaan om de effecten van de campagne op het gedrag en de gedragsintentie van alle doelgroepen vast te stellen.

Het onderzoek en het nieuwsbericht van de organisatie van zorggebruikers