Meer samen beslissen zorggebruiker en -verlener?

Minder dan de helft van de zorggebruikers ervoer een goed gesprek met de zorgverlener over beslissingen rond zorg en ondersteuning. Veel…

10 miljoen voor verbetering re-integratie

De Wet Verbetering Poortwachter: die stimuleerde een procesgang waardoor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland beduidend zijn…

De kloof: (overheids)organisatie – kwetsbare persoon

De toeslagenaffaire heeft veel losgemaakt. Ook in de sociale zekerheid leeft de vraag over de kloof tussen (overheids)organisatie en kwetsbare…