De toeslagenaffaire heeft veel losgemaakt. Ook in de sociale zekerheid leeft de vraag over de kloof tussen (overheids)organisatie en kwetsbare persoon. Weegt het perspectief van de burger / cliënt / aanvrager voldoende mee? Het streven naar een volstrekt rechtmatige toekenning aan hem of haar, hoe verhoudt zich dat tot de menselijke maat, tot het doel: ondersteuning qua inkomen of anderszins? Het Nederlandse Genootschap voor Sociale Zekerheid wijdde er een publieksbijeenkomst aan. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) reikte er een prijs uit voor een essaywedstrijd. De LCR overlegt – een wettelijk recht – minstens eens per jaar met de raden van bestuur van instanties als SVB en UWV.

UWV-voorzitter Maarten Camps (foto) meldde hoe zijn organisatie vaker in gesprek gaat met mensen met een klacht of onvrede over een beslissing. Veel mensen zijn daar blij mee, UWV krijgt minder bezwaarschriften. UWV wil meer doen met cliëntenraden, landelijk en regionaal.

Het geheel roept een vraag op: hebben arbodienstverleners zo’n geformaliseerd overleg?

NGSZ publieksbijeenkomst 19 mei 2021: Naar een servicegerichte overheid met een onmisbare rol voor de burger

Een kort verslag, alsmede link naar essays en video van de bijeenkomst, op de site van het NGSZ