De coronacrisis is aanleiding tot veel discussie. Zoals over meer onderkenning van en verbetering in aanpak van infectieziekten. Voor de bedrijfsgezondheidszorg is input te vinden in een recent artikel in het British Medical Journal. Het betreft een review door een team van zes auteurs, uit het VK, België en Nederland. Correspondente is Juanita Haagsma van Public Health van het Erasmus MC. Zij doorzochten en selecteerden in zo’n tien jaargangen medische literatuur. Ze vonden 37 beroepsgroepen met risico voor respiratoire infectieziekten, waarvan er 18 niet in een eerdere soortgelijke search waren gevonden. Die 18 vindt u hieronder, geknipt uit de tabel met 37 beroepsgroepen. Op het oog bevat dit maar een enkele verrassing, zoals de bof (rubulavirus) voor kantoorwerkers. Dat neemt niet weg dat dit artikel voor geïnteresseerde bedrijfsgeneeskundigen nuttig kan zijn.

Het artikel is in Open Acces te vinden

To cite: Acke S, Couvreur S, Bramer WM, et al. Occup Environ Med Epub ahead of print: [please include Day Month Year]. doi:10.1136/oemed-2020-107164