De Wet Verbetering Poortwachter: die stimuleerde een procesgang waardoor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland beduidend zijn teruggedrongen. Niet iedere professional is even enthousiast over elk onderdeel. Zo klagen sommigen over termijnen die gehaald zouden moeten worden, en benadrukken anderen de mogelijkheden voor minder rigide interpretaties van tijdstippen voor te zetten stappen. Gedeelde conclusie is dat er ruimte is voor verbetering. Het ministerie van SZW steunt in de periode 2020 tot en met 2025 een programma daartoe. Dit door het ontwikkelen van kennis, het stimuleren van implementatie en de borging van kennis. Het is een  onderdeel van het pakket maatregelen van december 2018, waarin mede de MKB verzuim-ontzorg-verzekering.

 

ZonMW verzorgt dit programma. Totaal is er 10 miljoen beschikbaar voor

 • (programmalijn 1) professionalisering van het poortwachtersproces (denk aan leidraden, toetsingskaders en onderwijsmodulen);
 • (programmalijn 2) verbetering van het re-integratieproces (denk aan rol werknemer, sterkere gerichtheid op re-integratie, facilitering arbeidsorganisaties).

Voor de kwaliteit staat borg een Commissie Poortwachtersproces met onder meer hoogleraren, onder voorzitterschap van prof.dr. R.J. (Romke) van der Veen, ook bekend als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. De uitkomsten zijn relevant voor arbeidskundigen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen; alsmede hun beroepsorganisaties, werkverbanden, opleidingsinstellingen, werkgevers en werknemers.

 

Onlangs zijn 11 projecten gehonoreerd voor programmalijn 2. Dit betreft:

 • drie onderzoeken gericht op het thema ‘Versterking eigen rol zieke werknemer’,
  bijvoorbeeld de ontwikkeling van een methodiek voor werknemers om zelf regie te nemen in het re-integratieproces;
 • vijf onderzoeken op het thema ‘Bevordering re-integratiegerichte aanpak’,
  bijvoorbeeld Stepped Care gericht op werkhervatting van werknemers met psychische klachten;
 • drie onderzoeken op het thema ‘Facilitering van arbeidsorganisaties’,
  bijvoorbeeld versterken van de rol van de leidinggevende in het vinden van passend werk voor zieke werknemers in het eerste jaar van het re-integratieproces.

 

Enthousiast of juist niet over de procesgang poortwachter? Bekijk de projecten!

 

Lees meer op de site van ZonMW