FNV-bestuurder Erica Hemmes is stellig: het lijkt dat werkgevers vaker de poortwachtertrajecten rond zieke werknemers misbruiken als exittrajecten. Dit gebrek aan goed werkgeverschap geldt met name de werkgevers die de acties uitbesteden aan verzekeraars en private uitvoerders van sociale zekerheid. Dat is een achtergrond bij het recent door de bond gestarte ‘meldpunt ervaringen met bedrijfsartsen en arbodiensten’. Wat betreft de nodige onafhankelijkheid van de bedrijfsarts hebben FNV-kaderleden vervelende ervaringen. Meer weten? Lees het vraaggesprek met haar in de KoM-nieuwsbrief van 2 mei.