Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk brengen? Ook in de bouw gebeurde het, en het kan nog steeds. Personeelstekort maakt het wenselijk, maar tegelijk is het lastig omdat het ‘zittende bestand’ complexe problematiek heeft. Adviseur Mersman deed onderzoek, en komt met een opmerkelijk verhaal over kansen. In het voordeel van iedereen in de bouw. Van dit onderzoek is veel te leren voor andere sectoren.

‘Win-win’ mogelijkheid

Toenmalig staatssecretaris Van Ark stelde in 2017 dat het begeleiden van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt meer zingeving bij andere medewerkers zou geven; het ziekteverzuim zou er ook door omlaag gaan. Adviseur Mersmans wilde iets met die ‘win-win’ mogelijkheid. Het verhaal van Van Ark bleek niet te onderbouwen, Mersmans zocht en vond funding voor onderzoek. Haar meelopen op de bouwplaatsen maakte duidelijk: werknemers die al tevreden waren, werden dat nog meer door het werken met een ‘social return-kandidaat’. Ontevreden werknemers werden nog meer ontevreden. “Ze moeten eerst zelf gezien en gehoord worden”, ziet Mersmans.

Gemiste kansen

De adviseur-onderzoeker hekelt hoe bedrijfsleidingen met de mond inclusiviteit beleiden, maar nalaten zaken te faciliteren. Een van de gemiste kansen, het brengt bouwplaatsmedewerkers in innerlijk conflict. Ze zijn behoorlijk bereid anderen te helpen, maar worden alleen afgerekend op prestatie leveren.

Het artikel in Cobouw, digitale publicatie voor de bouwsector, geeft verder soms hilarische voorbeelden van slechte organisatie op de bouwplaatsen. Verbetering daarin is nodig voor arbeidsinschakeling van mensen-met-een-afstand, maar werkt in het voordeel van iedereen.

Hier is van te leren voor andere sectoren. Waar is de interne organisatie niet te verbeteren?

Lees het in Cobouw

Foto Unsplash