De AOW-leeftijd is nu 66 jaar en tien maanden, en wordt 67 jaar per 2023. Het kabinet meldde een nieuwe verhoging: 67 jaar en drie maanden per 2028. Dit conform de wettelijke systematiek waarbij de toenemende levensverwachting voor twee derde leidt tot een verhoging. De nieuwe AOW-leeftijd wordt steeds vijf jaar tevoren bekend gemaakt.

Bij de reacties nu trok die van het CNV in het bijzonder de aandacht. Onderzoek van de vakbond wijst uit dat twee miljoen mensen boven de 45 verwachten hun huidige werk niet tot hun pensioenleeftijd te kunnen doen. De bond wil voortzetting en verbetering van de regeling die nu geldt tot 2025: fiscale steun voor cao-afspraken voor vroegpensioen op minimumniveau zoals voor ‘zware beroepen’.

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

Het CNV baseert zich op enquêtering onder ruim 3000 leden, dat is een redelijk gedegen steekproef. Het kan echter beter: de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden verkrijgt nu jaarlijks informatie van rond 60.000 werknemers. Al sinds 2011 lopen de vragen mee: “Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken?” en “Tot welke leeftijd denkt u door te kunnen werken?”

Het blijkt dat in de jaren het willen en kunnen licht wisselen en onderling uiteenlopen. Opmerkelijk is dat de gewenste pensioenleeftijd nu iets lager ligt dan 10 jaar geleden, terwijl het gedachte kunnen doorwerken zich gunstiger ontwikkelt. Hoe dan ook: de getallen zijn flink lager dan de reële AOW-leeftijd.

Uitgesplitst naar leeftijd blijkt echter dat oudere generaties werknemers flink meer dan het gemiddelde optimistisch zijn over willen en kunnen doorwerken.

KoM-kanttekening

Het CNV heeft een terecht punt: er ligt een gat tussen kunnen en willen doorwerken en de reële AOW-leeftijd. Echter, de cijfers tonen ook het potentieel van acties om duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken te bevorderen. Het is jammer dat het CNV in haar nieuwsbericht daar niets over zegt. De KoM-nieuwsbrief van 12 december bevat weer nieuwe kansen daarvoor.

Het CNV-nieuwsbericht

foto CNV